Vidljivi rezultati EU programa u BiH

Vidljivi rezultati EU programa u BiH

Podrška Bosni i Hercegovini na putu ka usklađivanju sa evropskim standardima je značajan zadatak za Evropsku uniju i Vijeće Evrope.

Na Trećem sastanku Upravnog odbora zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku” zaključeno je da su zabilježene značajne koristi za građane.

U Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine održan je posljednji sastanak Upravnog odbora ovog programa u prvoj fazi sprovođenja, sa ciljem sagledavanja i evaluiranja rezultata Programa. Sastanak je okupio predstavnike i predstavnice institucija koje su direktno uključene u sprovođenje ovog programa, poput Ministarstva pravde na državnom nivou i nivou entiteta, Institucije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, kao i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Almir Šahović, pomoćnik ministra za multilateralne odnose u Ministarstvu vanjskih poslova BiH istakao je značaj saradnje između Evropske unije, Vijeća Evrope i institucija Bosne i Hercegovine na putu evropskih integracija.

“Ovaj Program približava zemlju evropskim standardima, a rezultati projekata sprovedenih u okviru Horizontal Facility programa će biti značajni i za izrađivanje mišljenja Evropske komisije o kandidaturi za članstvo u EU koje je Bosna i Hercegovina podnijela,” rekao je Šahović.

Verena Tejlor, direktorica Generalnog programskog direktorata Vijeća Evrope rekla je da, s obzirom da je usmjeren ka rezultatima, ovaj Program podržava sprovođenje ključnih reformi u skladu sa evropskim standardima. Ona je dodala da je njegova fleksibilnost omogućila da se brzo reaguje na prepoznate potrebe na terenu.

“Dostignuća ovog programa su važna prvenstveno zato što doprinose boljem životu građana Bosne i Hercegovine, ali i zato što doprinose evropskim integracijama zemlje,” rekla je Tejlor.

Nikolas Bizel, šef Sekcije operacija za pravosuđe, unutarnje poslove i reformu javne uprave u Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini smatra da konzistentna saradnja i koordinacija svih zainteresovanih strana – korisnika programa, Evropske unije i Vijeća Evrope jeste ključni element svih projekata u okviru Horizontal Facility programa. On je istakao i da je ekspertiza Vijeća Evrope ključna jer istinski može da doprinese sprovođenju ključnih reformi u zemlji u procesu pristupanja EU.

“U vezi s tim Mehanizam za koordinaciju ekspertiza, koji pruža pravno savjetovanje je vrlo važan alat i trebalo bi da se koristi još više u narednoj fazi implementacije”, dodao je Bizel.

Kako je saopšteno iz Delegacije Evropske unije u BiH, trogodišnji program “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku” (maj 2016. – maj 2019.) pruža podršku zemljama korisnicama u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj u usklađivanju sa standardima Vijeća Evrope i pravnim tekovinama Evropske unije u okviru procesa proširenja, u okviru tri oblasti: sprovođenje pravde; suzbijanje korupcije, privrednog i organizovanog kriminala i sprječavanje diskriminacije i zaštita prava osjetljivih grupa. Ukupna sredstva dodijeljena Bosni i Hercegovini kroz ovaj program iznose 2,7 miliona eura, a sprovodi se kroz četiri projekta.