UNDP: Nezaposlenost, korupcija i siromaštvo muče Kosovo

UNDP: Nezaposlenost, korupcija i siromaštvo muče Kosovo

Nezaposlenost, korupcija i siromaštvo i dalje ostaju tri najveća problema sa kojima se suočavaju građani Kosova.

Ovo su zaključci poslednjeg izveštaja kancelarije UNDP-a na Kosovu.

Rukovodilac ovog projekta, Arben Kirezi, rekao je da je 29,4 ispitanika smatralo da je nezaposlenost glavni problem na Kosovu, dok 23,4% smatra da je korupcija najveći problem koji muči zemlju.

Prema podacima ankete koju je ova kancelarija sprovela, 8,6% ispitanika smatra da je siromaštvo najveći problem koji zemlja ima.

Međutim, istraživanje pokazuje da su ljudi zadovoljniji radom institucija.

“Povećava se broj ljudi koji su zadovoljniji radom sudova, tužilaštva, parlamenta i vlade. Postoji blagi pad od 0,7% u broju ljudi koji su zadovoljni radom predsednika,“ rekao je Kirezi.

Prema izveštaju, sloboda govora je poboljšana na 6% zajedno sa poverenjem javnosti u zapošljavanje zasnovano na meritokraciji.

1300 ljudi sa celog Kosova učestvovalo je u ovom istraživanju. / ibna /