Turkey to ask Bulgaria to extradite person with ‘close ties’ to Gülen

Turkey to ask Bulgaria to extradite person with ‘close ties’ to Gülen