Protest veterana Armije Republike Bosne i Hercegovine u Sarajevu

Protest  veterana Armije Republike Bosne i Hercegovine u Sarajevu

Nekoliko stotina ratnih veterana, bivših pripadnika Armije BiH (ARBiH) okupilo se ispred zgrade Parlamenta Federacije BiH da vide da li će poslanici usvojiti izmjene Zakona o pravima boraca, kako su ranije zahtijevali .

Veterani su očekivali ishod te tačke dnevnog reda, tražeći da se budućim zakonom riješe tri njihova zahtjeva – uspostavljanje mjesečne finansijske podrške za demobilisane vojnike ARBiH koji, od kraja rata, nisu primili slične privilegije na osnova učešća u ratu, uspostavljanje jedinstvenog registra boraca i prestanak finansiranja udruženja boraca kojih trenutno u Federaciji BiH ima u izuzetno velikom broju.

Poslanici u Predstavničkom domu (Donji dom) usvojili su Nacrt zakona o pravima veterana i njihovih porodica, koji ispunjav zahtjeve veterana. Predlagač amandmana zakona bio je Klub sastavljen od ljevičarskog Demokratskog fronta i Građanske alijanse, koji je prijedlog poslao u skraćenu parlamentarnu proceduru. Nakon prvog glasanja, 37 poslanika je podržalo ovu proceduru, dok je 42 glasalo uzdržano od glasanja, a osam je bilo protiv. U ovom slučaju, to znači da će prije konačne odluke, zakon prvo proći dvomjesečnu javnu raspravu, a onda ponovo doći na dnevni red Predstavničkog doma, zatim Doma naroda.

Ishod glasanja, što znači još nekoliko mjeseci bez konačnog rješenja, izazvao je žestoke reakcije među predstavnicima veterana koji su bili prisutni na sjednici, ali se prijedlog zakona vratio u redovnu proceduru.

Kako su stotine veterana čekale ispred zgrade od jutra, policijske snage osiguravale centar grada oko zgrade parlamenta. Policija je takođe obezbjedila zgradu parlamenta, sprečavajući eventualni prisilni ulazak veterana u zgradu. Centralna ulica je nakratko bila blokirana zbog dugog niza demonstranata dok su se približavali zgradi.

Protesti veterana su inicijalno započeli prošle godine blokadama puteva i okupljanjima u Sarajevu, ali njihove akcije nisu rezultirale uspjehom. U septembru, protest se pretvorio u nasilne sukobe sa policijom a napadnuto je i  nekoliko medijskih ekipa. Organizatori su odlučili prekinuti proteste u periodu Opštih izbora i čekali osnivanje novog Predstavničkog doma u Parlamentu Federacije BiH. Zakon o pravima veterana bio je prva tačka dnevnog reda novog Predstavničkog doma u ovom entitetu.