Parlament prihvatio predloge SIRIZA za reviziju Ustava

Parlament prihvatio predloge SIRIZA za reviziju Ustava

Velika većina članova Ustava koje je SIRIZA predložila za reviziju dobila je odobrenje u Parlamentu, u četvrtak, tokom rasprave i glasanja kako bi se utvrdilo koje će delove Ustava razmatrati budući sastav Doma, nakon opštih izbora 2019. godine.

Ranije glasine da bi vladajuća stranka mogla imati problema sa odobravanjem nekih svojih predloga nisu potvrđene, jer je većina pronađena čak i za reviziju člana 3 Ustava, u vezi sa odnosima između države i Crkve.

Predlog za reviziju članka u korist neutralnosti religije – čime se ukida pozivanje na dogmu Svetog Trojstva u preambuli i upućivanje na “prevladavajuću religiju” – osvojila je 151 glas u Domu od 300 članova i stoga će biti predmetom rasprave buduće Skupštine.

Sledeći plenum, koji će biti formiran na opštim izborima, zahtevaće većinu od 180 zastupnika, od 300, koji će glasati za reviziju. Međutim, kako bi član bio podoban za reviziju od strane narednog Parlamenta neophodno je i drugo glasanje tokom ovog plenuma, koje će biti 13. marta.

Pored toga, većina od preko 180 poslanika glasala je za reviziju člana 32, koji određuje kako se bira predsjednik Grčke Republike. SIRIZA je predložila da se u parlamentu održi serija glasanja za izbor predsednika nakon čega, ukoliko parlament ne bude u stanju da postigne konsenzus, sledi izbor od strane naroda. Komentarišući glasanje od četvrtka u Domu, vladini izvori kažu da su “neki bili brzi kako bi proslavili i izvestili o porazu premijera i Vlade po pitanju revizije Ustava, da nisu sačekali utvrđivanje zvaničnog broja glasova. Njihova nervoza da zabeleže bar jedan politički poraz Vlade koja se kreće napred dok menja zemlju, još je jednom dokazana ”./IBNA