OS BiH afirmisana kao faktor mira i stabilnosti

OS BiH afirmisana kao faktor mira i stabilnosti

Tokom 2018. godine Oružane snage Bosne i Hercegovine (OS BiH) bile su fokusirane na unapređenje kapaciteta, funkcija i sposobnosti, uz poboljšanje sistema interoperabilnosti, nastavak primjene prioritetnih zadataka u zemlji i inostranstvu u okviru mirovnih misija, afirmirajući sebe kao faktor mira i stabilnosti.

Ovo je istaknuto na konferenciji za novinare u Sarajevu u srijedu, organizovanoj povodom obilježavanja Dana OS BiH, 1. decembra i 13. godišnjice osnivanja OS BiH.

Ministarka odbrane BiH, Marina Pendeš, istakla je da su se aktivnosti u okviru odbrambenog sistema BiH fokusirale na implementaciju dokumenta pod nazivom “Pregled odbrane” kao strateškog dokumenta u proteklih nekoliko godina, a koji daje smjernice za poboljšanja OS BiH u sljedećih deset godina.

“Predsjedništvo BiH usvojilo je ovaj dokument, a njegova implementacija vodi aktiviranju MAP-a (Akcioni plan za članstvo u NATO-u),” rekla je Pendeš.

Ona je dodala da će se implementacija ”Pregleda odbrane”  odvijati u dvije faze i da je prva faza završena. Ta faza, kako je rekla, podrazumijevala je pripremu svih potrebnih dokumenata, dok se druga faza odnosi na aktiviranje MAP-a i povećanje budžetskih sredstava za sektor odbrane, što podrazumijeva adekvatno opremanje i modernizaciju OS BiH.

Šef Zajedničkog štaba OS BiH, Senad Mašović, istakao je spremnost OS BiH da odgovori na sve izazove u skladu sa misijom i ulogom koju definiše Zakon o odbrani BiH. To uključuje poboljšanje ukupnih kapaciteta i jačanje lanca komandovanja i kontrole sa najvišeg strateškog na najniži taktički nivo, kao i stepen interoperabilnosti OS BiH.

Govoreći o dostignućima OSBiH-a u prethodnom periodu, on je naglasio kontinuitet OS BiH na planu zapošljavanja (600 novih vojnika i 64 oficira u 2018. godini), obuku i učešće u međunarodnim vježbama, kao i u nastavku angažovanja u mirovnim misijama pod pokroviteljstvom UN-a u Kongu i Maliju, NATO u Avganistanu i u Centralnoafričkoj Republici pod vođstvom EU.

Ranije u srijedu, Pendeš se sastala sa komandantom Nacionalne garde Maryland, Lindom Singh. Pendeš je naglasila značaj Akcionog plana za članstvo u NATO-u za BiH u cilju pokretanja modernizacije Oružanih snaga.

“Mir, stabilnost i investicije u BiH su prioritet za sve. Predlažem da nastavimo saradnju prema civilno-civilnoj saradnji, koja bi dodatno ojačala partnerstvo između BiH i države Merilend “, rekla je Pendeš dodajući da se saradnja u narednom periodu može fokusirati na akademski nivo.

General Singh izrazila je punu podršku planu aktivnosti za 2019. godinu u okviru partnerstva sa OS BiH, koja uključuje vježbe, razmjenu iskustava i zajedničke aktivnosti obuke./IBNA