ODIHR izvještaj o opštim izborima u BiH prepun preporuka za poboljšanje izbornog procesa

ODIHR izvještaj o opštim izborima u BiH prepun preporuka za poboljšanje izbornog procesa

Ministarstvo spoljnih poslova BiH u tehničkom mandatu danas je proslijedilo izvještaj ključnim političkim institucijama Bosne i Hercegovine i Uredu za demokratske institucije i ljudska prava Republike Srpske Prava (ODIHR) da je pravo građana da slobodno misle i biraju svoje predstavnike, ugroženo.

Ministar Igor Crnadak je na konferenciji za novinare rekao da institucije moraju odmah odgovoriti na ovaj izvještaj, koji kaže da su javni servisi zloupotrijebljeni i stavljeni u funkciju određenih političkih opcija.

“Odgovor na ovaj izvještaj mora biti usvojen, jer ako se ne odgovori, izbori mogu postati besmisleni. EU, na osnovu izvještaja ODIHR-a, procjenjuje razvoj demokratije i ljudskih prava”, rekao je Crnadak.

On je istakao da je, u smislu napretka BiH na evropskom putu, od ključnog značaja za lokalne političare da se dogovore i promijene stvari, ojačaju institucije i omoguće funkcionisanje sistema, te da će reforme javne uprave biti jedna od najvažnijih tačaka za mjerenje napretka.

“Naše institucije nisu dovoljno efikasne, nepristrasne i nezavisne, i biće mnogo toga da se uradi u narednom periodu”, rekao je Crnadak, koji je i predsednik Odbora  za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske.

Dokument ODIHR-a sadrži kompletan izvještaj o opštim izborima u BiH i preporuke koje bi trebalo ispuniti u razumnom vremenskom periodu.

Što se tiče medijske pokrivenosti, ODIHR je rekao da su javni emiteri koje je pratila Izborna posmatračka misija ODIHR-a pokrivali razvoj kampanje na uravnotežen način u posebnim izbornim programima, koji su obuhvatili oko polovinu ukupne pokrivenosti koja se odnosi na izbore. Sporna pitanja u vezi sa sprovođenjem izbora takođe su obuhvaćena u udarnim vijestima.

“Javni emiter Radio Televizija Republike Srpske (RTRS) često je optuživan od strane sagovornika ODIHR EOM zbog pristrasnog izvještavanja u korist SNSD. Rezultati ODIHR EOM za medije su potvrdili da je na RTRS-u Milorad Dodik io u prednosti jer su o njemu često izvještavali kao o predsjedniku RS-a i kao kandidatu, što je ugrozilo jednake uslove u izvještavanju. U okviru redovnih vijesti i analitičkih programa, izvještavanje o kampanji bilo je u velikoj mjeri posvećeno Dodiku, kako u javnim tako i u privatnim medijima. Po mnogim privatnim kanalima, izvještavanje o Dodiku bilo je prilično negativno (između 33 i 79 posto u negativnom tonu), dok su javni emiteri bili uravnoteženiji. Sve ostale stranke i njihovi predsjednički kandidati dobili su znatno manje, iako pozitivno ili neutralno, izvještavanje,” naglašava se u izvještaju.

U dijelu o izbornom procesu, jedna od preporuka je da se štite birači i njihovo pravo na tajni izbor.

Država, kako je preporučeno, treba da preduzme djelotvorne mjere za zaštitu prava birača na slobodan i tajan izbor.

„Trebalo bi preispitati procedure glasanja kako bi se osigurala tajnost glasanja i zaštita od nepotrebnog utjecaja na birače. Važnost tajnosti glasačkih listića treba naglasiti tokom obuke izbornih komisija i materijala za edukaciju birača. Treba ponovo razmotriti praksu objavljivanja imena birača na biračkim mjestima. Treba razmotriti zabranu praćenja birača koji su na dan izbora glasali od strane političkih subjekata, uključujući korišćenje biračkih spiskova na biračkim mjestima,” rekao je ODIHR.

Također je rečeno da politički subjekti trebaju poštovati zakon i uzdržati se od vršenja pritiska na birače. Slučajevi navodnog pritiska na birače trebali bi se odmah, temeljito i djelotvorno ispitati, a počinioci moraju pravovremeno biti proceusirani od strane tužilaca i CIK-a.