Nikozija zabrinuta zbog odluke EP o unapređenju carinske unije EU-Turska

Nikozija zabrinuta zbog odluke EP o unapređenju carinske unije EU-Turska

Izveštaj EP-a je šamar Turskoj, ali istovremeno postoje otvorena pitanja

Piše: Michalis Michael

Izveštaj Evropskog parlamenta o Turskoj primljen je sa mešovitim osećanjima u Nikoziji. Uprkos činjenici da se pregovori o pristupanju mogu blokirati, dok su njene obaveze u vezi sa Kiprom jasno istaknute, u isto vreme, Nikozija je zabrinuta zbog prostora koji je ostavljen otvoren za unapređenje carina, što je crvena linija za Kipar.

Zaista, informacije kažu da kiparski poslanici EP-a nisu skrivali svoje nezadovoljstvo sve ovo vreme, iako nije bilo moguće promeniti ovaj paragraf.

Grčka i Kipar

Što se tiče odnosa Turske sa susedima, EP poziva Tursku da intenzivira svoje napore na rešavanju svih sporova na osnovu međunarodnog prava i u kontekstu dobrosusedskih odnosa, osuđujući kršenje vazdušnog prostora i teritorijalnih voda Grčke te naglašavajući da treba ukloniti uzroke koji mogu dovesti do sporova. Posebno se ističe Aja Sofija, gde se poslanici EP-a protive svakom ekstremnom pogledu koji promoviše promenu njene fizionomije kao istorijsko-religijskog spomenika, kao i njenu transformaciju u džamiju.

Poslanici EP-a ponavljaju stav ove institucije o pravednom, sveobuhvatnom i održivom rešavanju kiparskog pitanja na temelju dvo-komunalne, bizonalne federacije, jedinstvenog međunarodnog pravnog subjekta, jedinstvenog suvereniteta i jedinstvenog državljanstva i političke jednakosti između dveju zajednica definisanih u relevantnim rezolucijama Saveta bezbednosti UN te u skladu sa međunarodnim pravom i pravnom tekovinom EU, i poštujući principe na kojima počiva Unija. Evropski parlamentarci su pozvali EU i države članice da igraju aktivniju ulogu u uspešnom završetku pregovora.

Rezolucijom je Turska pozvana da počne povlačenje svojih trupa sa Kipra, da prenese zatvorenu oblast Famagusta u nadležnost UN i da se uzdrži od akcija vezanih za nelegalna naselja. U ovom doumentu se priznaje pravo Kipra da zaključi bilateralne sporazume o EEZ i poziva Tursku da u potpunosti poštuje suverena prava svih država članica, uključujući i ona koja se odnose na istraživanje i eksploataciju prirodnih resursa. Konačno, turska vlada je pozvana da sarađuje, ili barem da se konsultuje sa Grčkom i Kiprom, o svim budućim razvojima za nuklearnu elektranu Akkuiu.

Šta piše o unapređenju carina

Poslanici EP-a insistiraju na tome da, kako bi Turska ostala ekonomski vezana za EU, vrata za modernizaciju i unapređenje carinske unije iz 1995. godine između EU i Turske moraju ostati otvorena kako bi se uključili relevantni sektori kao što su poljoprivreda, javne nabavke, koji će biti praćeni konkretnim poboljšanjima u oblastima demokratije, ljudskih prava, osnovnih sloboda i vladavine prava.

Upravo ta oblast izaziva veliku zabrinutost. S jedne strane, Evropski parlament tvrdi da Turska ne može postati članica EU, ali istovremeno ostavlja otvorene ekonomske puteve. Za ovu tačku, kiparska diplomatija je izrazila svoje primedbe na svim nivoima i to je tačka na koju se, dan nakon objavljivanja izveštaja EP, svi fokusiraju.