Nezaposlenost u Bugarskoj 5,2% u decembru 2018, nezaposlenost mladih u porastu

Nezaposlenost u Bugarskoj 5,2% u decembru 2018, nezaposlenost mladih u porastu

Nezaposlenost u Bugarskoj u decembru 2018. godine iznosila je 5,2%, nepromijenjena u odnosu na novembar i pala sa 5,7% u decembru 2017., navodi se u sezonski prilagođenim podacima koje je objavila statistička agencija Evropske unije Eurostat 31. januara.

Prema podacima Eurostata, cifra od 5,2% u decembru 2018. godine predstavlja oko 171 000 ljudi. Dok je procenat bio isti kao u novembru, brojka za taj mesec je predstavljala oko 172 000 ljudi.

Nezaposlenost mladih u Bugarskoj, u procentima, porasla je sa 11,5% u decembru 2017. na 12,8% u decembru 2018. godine, prema Eurostatu. Međutim, procene statističke agencije su da su oba procenta predstavljala oko 19 000 ljudi među mladima u Bugarskoj do 25 godina.

Stopa nezaposlenosti u Bugarskoj u decembru 2018. bila je ispod proseka EU za taj mjesec, koji je iznosio 6,6%, stabilno u odnosu na novembar 2018. i sa 7,2% u decembru 2017. To je i dalje najniža stopa zabilježena u EU28 od početka mesečnog praćenja nezaposlenosti u EU, u januaru 2000.

Sezonski prilagođena stopa nezaposlenosti u evrozoni (EA19) bila je 7,9% u decembru 2018. godine, stabilna u poređenju sa novembrom 2018. i smanjena sa 8,6% u decembru 2017. To je i dalje najniža stopa zabilježena u eurozoni od oktobra 2008. godine.

Među zemljama EU, najniže stope nezaposlenosti u decembru 2018. godine zabeležene su u Češkoj (2,1%), Nemačkoj (3,3%), Poljskoj (3,5%) i Nizozemskoj (3,6%).

Nezaposlenost je bila najveća u Grčkoj (18,6% u oktobru 2018), Španiji (14,3%) i Italiji (10,3%).

U poređenju sa prethodnom godinom, stopa nezaposlenosti opala je u svim zemljama EU, osim u Francuskoj, gdje je ostala stabilna. Najveće smanjenje zabeleženo je u Grčkoj (sa 21% na 18,6% između oktobra 2017. i oktobra 2018. godine), Španiji (sa 16,5% na 14,3%) i Hrvatskoj (sa 9,7% na 7,7%).

U decembru 2018. godine, 3.365 miliona mladih ljudi (mlađih od 25 godina) bilo je nezaposleno u EU28, od kojih je 2.391 miliona bilo u evrozoni. U poređenju sa decembrom 2017., nezaposlenost mladih smanjena je za 249 000 u EU28 i 141 000 u evrozoni.

U decembru 2018. godine stopa nezaposlenosti mladih iznosila je 14,9% u EU28 i 16,6% u eurozoni, u poređenju sa 16,1% i 17,8% u decembru 2017. godine.

U decembru 2018. godine, najniže stope zabilježene su u Češkoj (5,8%), Njemačkoj (6%) i Nizozemskoj (6,6%), dok su najviše zabilježene u Grčkoj (38,5% u oktobru 2018), Španija (32,7%) i Italija (31,9%), navodi Eurostat./IBNA