Neophodna saradnja u državnom sistemu bezbjednosti

Neophodna saradnja u državnom sistemu bezbjednosti

Kurs na temu bezbjednosne politike, koji je pohađalo 30 učesnika, službenika institucija vlasti, policijskih agencija i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (BiH),završen je u Sarajevu.

Cilj ovog dvosedmičnog kursa, koji su zajednički organizirali Misija OSCE-a u BiH i Interresorna radna grupa Vijeća ministara BiH za praćenje provedbe Sigurnosne politike BiH, je da pruži civilnom i vojnom osoblju na rukovodećim pozicijama mogućnost da se upoznaju sa sistemom bezbjednosti i Bezbjednosnom politikom Bosne i Hercegovine. Kurs takođe promoviše saradnju i povezivanje ključnog osoblja u različitim sektorima unutar struktura obuhvaćenih Bezbjednosnom politikom. Učesnici kursa upoznali su se i sa radom institucija nadležnih za provedbu Bezbjednosne politike Bosne i Hercegovine.

Ove godine, poseban naglasak stavljen je na savremene sigurnosne izazove koji obuhvataju tradicionalnu vojnopolitičku sigurnosnu dimenziju, ali isto tako obuhvataju pitanja od značaja za okoliš, privredu i ljudska prava, što zahtijeva višedimenzionalni pristup i zajedničko obezbjeđivanje potrebnih resursa.

U svom obraćanju, Mijo Krešić, zamjenik ministra bezbjednosti BiH, istakao je potrebu za multidisciplinarnim pristupom i saradnjom između niza vladinih i nevladinih institucija, agencija i privatnog sektora.

„Najveći značaj ovog kursa ogleda se u činjenici da on doprinosi uspostavi veza unutar različitih ministarstava, institucija i organa vlasti, jer pravovremen odgovor na bezbjednosne izazove zahtijeva timski rad, dobru komunikaciju i brzu razmjenu informacija“, izjavio je Krešić.

Željka Šulc, portparol Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini rekla je da raznolikost ove grupe učesnika ilustruje složenost bezbjednosnih izazova sa kojima se BiH suočava.

“U savremenim uslovima rada, odgovornost za bezbjednost više ne može biti povjerena samo jednoj instituciji ili ministarstvu. Kursevi poput ovoga poboljšavaju koordinaciju i doprinose zajedničkim naporima u provedbi Bezbjednosne politike ove zemlje,“ rekla je Šulc.

Kurs, koji je prvi put organizovan 2007. godine, prerastao je u trajni program obuke iz oblasti sigurnosne politike, koji za cilj ima upoznavanje sa Bezbjednosnom politikom BiH i razmjenu informacija u ovoj oblasti. Ovaj kurs, koji je priznala Agencija za državnu službu BiH, predstavlja priliku za stručno usavršavanje državnih službenika i napredovanje u službi./IBNA