Lideri MED7 naglašavaju značaj učešća EU u razgovorima o Kipru

Lideri MED7 naglašavaju značaj učešća EU u razgovorima o Kipru

Čelnici južnih država članica EU naglašavaju važnost aktivnog učešća EU u pregovorima na Kipru, nakon što se pregovori nastave, i podvlače značaj ujedinjene zemlje “bez stranih intervencija, trupa i garancija”.

U Deklaraciji iz Nikozije, usvojene u utorak nakon razmatranja na samitu južnih zemalja EU, koji je održan u kiparskom glavnom gradu, lideri sedam mediteranskih država članica također kažu da je članstvo u EU najbolja zaštita za ponovno ujedinjeni Kipar.

Samitu MED7, čiji je domaćin bio predsjednik Kipra Nicos Anastasiades, prisustvovali su predsednik Francuske Emmanuel Macron, premijer Grčke Alekis Tsipras, premijer Italije Giuseppe Conte, premijer Portugala Antonio Costa, premijer Malte Džozef Muskat i ministar spoljnih poslova Španije Josep Borrell Fontelles.

U Deklaraciji, lideri su, između ostalog, ponovili čvrstu podršku tekućim naporima Misije dobrih kancelarija Ujedinjenih nacija (United Nations Good Offices Mission) za nastavak značajnih pregovora koji vode do sveobuhvatnog i održivog rešenja kiparskog problema u skladu sa relevantnim rezolucijama Saveta bezbednosti UN i u skladu sa pravnim tekovinama EU, njenim vrednostima i principima.

Štaviše, oni podržavaju napore vlade Republike Kipar da postigne rešenje, koje obedinjuje Kipar i njegov narod, štiti suverenost, nezavisnost i teritorijalni integritet Kipra, bez stranih intervencija, trupa i garancija.

“Od najveće je važnosti da EU ostane aktivno uključena u pregovore nakon njihovog nastavka, kako bi se omogućilo da ponovno ujedinjeni Kipar ostane potpuno funkcionalan član Unije, u skladu sa pravnim tekovinama EU,“ kažu učesnici sastanka.

Zemlje MED7 takođe pružaju podršku Kipru koji ugošćuje Evropsku agenciju za rad, koja će poboljšati pravila EU o pravičnoj mobilnosti radne snage i osigurati njihovo pravedno i efikasno provođenje. U tom smislu, oni ukazuju na spremnost Kipra da bude domaćin sedištu Agencije u Nikoziji.

Pored toga, učesnici sastanka priznaju ozbiljne posledice klimatskih promena u svetu te južnim delovima Evrope i mediteranskom bazenu, te se obavezuju na prelazak na model privrede sa smanjenom potrošnjom ugljenika. “Kipar je spreman da preuzme regionalnu ulogu kako bi se uhvatio u koštac sa klimatskim promenama promovišući koordinaciju i saradnju između zemalja u regionu, kako bi se razvio ciljani Akcioni plan,“ dodaju oni.

Lideri takođe kažu da ostaju posvećeni kompletiranju Energetske unije. Pored toga, oni konstatuju da je region Zapadnog i Istočnog Mediterana strateški koridor za snabdevanje gasom i električnom energijom putem gasne infrastrukture kao što je naftovod EastMed.

Oni takođe potvrđuju svoju posvećenost da osiguraju stalno uključivanje evropskih kompanija u tom području, izražavajući svoju solidarnost sa Republikom Kiprom u ostvarivanju njegovih suverenih prava na istraživanje, eksploataciju i razvoj svojih prirodnih resursa u okviru ekskluzivne ekonomske zone, u skladu sa EU i međunarodnim pravom.

Između ostalog, lideri pozivaju Tursku da normalizuje odnose sa Republikom Kiprom i kažu da će ukidanje turskih ograničenja u lukama, aerodromima i vazdušnom prostoru prema Kipru i kompanijama EU koje se odnose na Kipar takođe biti korisno za ceo region.

Turska, čije trupe zauzimaju severni deo Kipra od invazije 1974. godine, ne priznaje Republiku Kipar./IBNA