Kompanije u Albaniji kažnjene zbog nelojalne konkurencije

Kompanije u Albaniji kažnjene zbog nelojalne konkurencije

Nelojalna konkurencija u Albaniji i dalje predstavlja problem za tržišta, a u nekim od njih su utvrđene zloupotrebe.

Ovo je potvrđeno u godišnjem izveštaju Komisije za zaštitu konkurencije koji je dostavljen parlamentu. Prema ovoj instituciji, broj odluka donesenih 2018. godine bio je 87, što je dva puta više nego prethodne godine. Ovo pokazuje da privatne kompanije i dalje stvaraju probleme u poštovanju pravila konkurencije. Istovremeno, Komisija je objavila da je prošle godine kaznila i šest kompanija. Ove kazne su izrečene dvema kompanijama za mobilnu telefoniju, dvema koje su imale problema sa tenderskim procedurama, dok je kazna određena i kompaniji zaduženoj za tehničke preglede vozila. Koji su neki od sektora privrede u kojima Komisija za zaštitu konkurencije sumnja da se krše pravila poštene konkurencije? Jedan od njih je sektor javnih nabavki.

Prošle godine, Komisija je pokrenula istragu nad nekoliko kompanija koje posluju u ovom sektoru. “Nakon što smo pregledali sve papire, identifikovali smo niz kršenja pravila koja regulišu poštenu konkurenciju od strane tih kompanija,“ kažu funkcioneri ove institucije.

Ovo još jednom pokazuje da još uvek postoje zloupotrebe sa tenderskim procedurama u Albaniji. Još jedno tržište na kojem je Komisija identifikovala kršenja je tržište mobilne telefonije, što je obavezalo ovu instituciju da izrekne novčane kazne dvema komapnijama koje posluju u ovom sektoru. “Ove kompanije nisu ispunile zahteve koje je postavila Komisija za zaštitu konkurencije,“ tvrde stručnjaci Komisije.