Jačanje pristupa finansijama za mala preduzeća koja vode žene u Albaniji

Jačanje pristupa finansijama za mala preduzeća koja vode žene u Albaniji

Žene koje upravljaju malim preduzećima imaće koristi od kredita EBRD-a vrednog 5 miliona evra Intesa Sanpaolo banci Albanije (ISBA), koja je na četvrtom mestu u zemlji. Namijenjen za davanje zajmova malim preduzećima predvođenim ženama u Albaniji, ovaj kredit će pomoći da se smanji jaz među polovima u pristupu finansijama i know-how, koji mogu obeshrabriti žene da potpunije učestvuju u privredi.

Petogodišnji kredit u okviru EBRD-ovog Programa za žene u biznisu zapadnog Balkana II slijedi objekat od 2 miliona eura od 2015. godine, koji je sada u potpunosti iskorišten.

Zajam će doprineti većoj ekonomskoj inkluziji tako što će podržati pristup mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP), koje vode žene, finansijama i poslovnim savjetodavnim uslugama, dok će istovremeno pokazati da postoje poslovne prilike za povećanje kreditiranja firmi sa ženama na vodećim pozicijama.

Program „Žene u biznisu“ na Zapadnom Balkanu podržavaju Italija, Luksemburg i Švedska u obuci bankara o novim finansijskim proizvodima koji su dostupni poslovnim ženama, kao i za identifikovanje dobrih finansijskih mogućnosti.

Inicijativa EBRD-a “Žene u biznisu” promoviše učešće žena u poslovanju, omogućavajući malim preduzećima koje vode žene da pristupe finansijama i znanju koje im je potrebno da rastu.

Program na Zapadnom Balkanu, pokrenut 2014. godine, do sada je obezbijedio preko 30 miliona eura partnerskim finansijskim institucijama za dalje kreditiranje malih i srednjih preduzeća koje vode žene u regiji. Program je takođe pomogao više od 2400 takvih firmi da pristupe poslovnim savetima i obezbeđenom mentorstvu, online dijagnostičkom alatu Business Lens, kao i mogućnostima obuke i umrežavanja.

Novi kredit za ISBA će podržati uvođenje bankovnih proizvoda koji će biti više inkluzivni i rodno odgovorni od strane banke. ISBA je dugogodišnji klijent EBRD-a i potpuno je u vlasništvu Intesa Sanpaolo Spa. To je četvrta najveća banka u Albaniji i ima dobar regionalni kontakt sa 34 podružnice širom zemlje. EBRD je uložio oko 1,3 milijarde eura u 86 projekata u Albaniji./ibna