Istraživanje BRIMA ukazuje da su građani Severne Makedonije podeljeni oko pitanja vanjske politike

Istraživanje BRIMA ukazuje da su građani Severne Makedonije podeljeni oko pitanja vanjske politike

Građani Severne Makedonije su podeljeni po pitanju vanjske politike četiri supersile: SAD, Rusije, Kine i Evropske unije. Ovo je navedeno u istraživanju javnog mnenja koje je od 22. novembra do 6. decembra provela agencija BRIMA, dio Gallup International-a.

Ispitanici su odgovorili da su SAD, Rusija i vanjska politika Kine pretnja svetskoj stabilnosti, dok su bili prilično pozitivni u odnosu na vanjsku politiku EU. Prema mišljenju 62% ispitanika, spoljna politika EU ima pozitivan uticaj na svetsku stabilnost.

Istraživanje na globalnom nivou sprovodi Gallup International u partnerstvu sa WIN-om. / ibna /