Grčka: “Pred vratima” zakon za racionalizaciju odnosa države i crkve

Grčka: “Pred vratima” zakon za racionalizaciju odnosa države i crkve

Piše: Spiros Rapanakis 

Deset strana Nacrta implementacije sporazuma između države i crkve predato je danas Odboru za dijalog Stalnog Svetog Sinoda na sastanku sa ministrom obrazovanja Kostasom Gavroglouom.

Nakon skoro četiri meseca rasprave, čini se da su dvije strane pronašle tačku slaganja koja utire put za provedbu sporazuma koji su prošlog novembra objavili grčki premijer Aleksis Tsipras i nadbiskup Ieronimos.

Konkretno, postoji odredba za izradu nacrta zakona koji će ratifikovati zajedničku izjavu, jer će ona biti formulisana, dok će istovremeno sadržati odredbe o platama sveštenstva i osnivanju Fonda za razvoj crkvene imovine. Kada je u pitanju status prihoda sveštenstva, prema dobro informisanim izvorima, status i visina njihove plate ostaju nepromenjeni.

Ambicija vlade je da ostvari značajne ekonomske koristi od razvoja do sada neiskorištene imovine, dok će se raspravljati o mogućnosti jačanja sektora socijalne države, jer svećenstvo više neće zauzimati javne dužnosti./IBNA