Granična policija uči o novim tehnikama zloupotrebe zaštićenih dokumenata

Granična policija uči o novim tehnikama zloupotrebe zaštićenih dokumenata

Granična policija BiH (GP BiH) predstavila je u Sarajevu brošuru pod nazivom “Priručnik o zaštićenim dokumentima” koja je napravljena uz podršku Misije OSCE u BiH.

Svrha ovog Priručnika, kako je saopšteno iz Misije OSCE u BiH, je da se unaprijede stručne sposobnosti pripadnika Granične policije u vezi sa novim tehnikama krivotvorenja dokumenata, kao i njihovo znanje o najnovijim tehnologijama zaštite dokumenata. Priručnik predstavlja dio širih aktivnosti koje su usmjerene na kontinuirano praćenje novih sofisticiranih fizičkih, optičkih i elektronskih elemenata zaštite dokumenata i podizanje svijesti o prilagodljivosti kriminalaca novim tehnologijama.

„Zloupotreba identifikacionih dokumenata predstavlja transnacionalnu prijetnju sigurnosti, jer se može koristiti za izvršenje krivičnih djela, uključujući i krivična djela u vezi sa ilegalnom migracijom, trgovinom ljudima i krijumčarenjem. S obzirom na to da se krivotvoreni putni dokumenti najčešće koriste prilikom prelaska državne granice, njihovo otkrivanje predstavlja ključni element kontrole granice i preduslov za njenu efikasnost“, rekla je Sanja Fitzgerald, službenica na projektu pri Odjelu za sigurnosnu saradnju Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.Emir Kulaglić, policijski službenik Granične policije BiH i jedan od autora rekao je da su u Priručniku tekstualno i slikama objašnjeni načini izrade zaštićenih dokumenata, te sve tehnike štampe, kako konvencionalne tako i digitalne,  i elementi zaštite.

“Posvećena je posebna pažnja načinu krivotvorenja kao i načinu provjere vjerodostojnosti zaštićenih dokumenata. Obuhvaćeni su i najnoviji trendovi krivotvorenja poput Morphinga o kojem se malo zna a sve je zastupljeniji prilikom ilegalnih migracija,” istakao je Kulagić.

On je dodao da će uz printano izdanje Priručnika, policijskim službenicima Granične policije BiH na svim graničnim prijelazima biti dostupno i web izdanje u .pdf formatu, kako bi se mogli upoznati, educirati i koristiti ga prilikom svakodnevne kontrole dokumenata.

Autori Priručnika su Selvedin Sakić i Emir Kulaglić iz Granične policije Bosne i Hercegovine, kao i Nenad Šajtinac, Miloš Voštinić i Miloš Cvetković iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije./IBNA