Gradi se gasovod „Nea Mesimvria-Northern Macedonia“

Gradi se gasovod „Nea Mesimvria-Northern Macedonia“

Visoki funkcioneri DESFA (Hellenic Gas Transmision Sitem Operator) i Državna energetska kompanija MER AD Skopje ofržali su seriju sastanaka u Severnoj Makedoniji sa ciljem daljeg promovisanja zajedničke implementacije projekta „Nea Mesimvria – Skoplje gasovod“.

Kao što je navedeno u izjavi DESFA, predstavnici MER AD Skoplje su uverili predstavnike DESFA da nijedan drugi takav projekat nije licenciran na teritoriji Severne Makedonije.

Istovremeno, naglasili su da je projekat prvi prioritet za njihovu zemlju, jer će obezbediti alternativni izvor snabdevanja gasom za diversifikaciju izvora energije i energetsku bezbednost.

Pored toga, oni su se pozvali na drugu dimenziju projekta, koja se odnosi na snabdevanje drugih zemalja na Balkanu.

Konkretno, predstavnici MER AD Skopje su informisali kolege iz DESFA da je Memorandum o razumevanju (MoR) o međusobnom povezivanju sistema dve zemlje već potpisan sa nadležnim institucijama Kosova.

Predstavnici DESFA su, sa druge strane, konstatovali da projekat interkonekcije ima punu podršku novih akcionara kompanije.

Napominje se da će novi gasovod biti otvoren za pristup treće strane, što znači da će svaki budući korisnik moći da rezerviše kapacitete i transportuje gas do Severne Makedonije u prvoj fazi, a onda i eventualno u druge zemlje.

Projekat, koji podržavaju relevantna tela Evropske unije, ima izuzetan interes za finansiranje.

Konačno, dve strane su se izjasnile o činjenici da je Regulatorna uprava za energiju u Grčkoj postavila preduslov za realizaciju projekta da se primeni tržišni test od strane DESFA-e, kako bi dokazala da postoji dovoljna zainteresovanost korisnika./ibna