Građani Severne Makedonije će prelaziti granicu sa Grčkom sa svojim putnim dokumentima

Građani Severne Makedonije će prelaziti granicu sa Grčkom sa svojim putnim dokumentima

Građani Severne Makedonije će prelaziti granicu sa Grčkom samo sa svojim putnim dokumentima. Listovi papira koji su morali da se popune kao zamena za pasoš kako bi se ušlo na grčku teritoriju, više nisu potrebni.

Od pre nekoliko dana, u pasošima građana koji izlaze ili ulaze u zemlju stavljaju se pečati na kojima piše “Ovaj pasoš pripada Republici Severnoj Makedoniji”. Tekst na pečatu je na tri jezika: makedonskom, engleskom i francuskom, i primjenjuje se na postojeće putne isprave. Građani imaju rok od pet godina, tj. do 2024. da ih zamene novim.

Vlada je juče saopštila da se traže rešenje za dokumente sa kojima su se u posljednjih nekoliko dana građani prijavljivali po različitim osnovama u Grčku kancelariju za vezu, koja zbog starog imena zemlje nije prihvatila njihova dokumenta. Pre stupanja na snagu Prespanskog sporazuma, grčki predstavnici su primenjivali pečat s nazivom BJRM, ali nakon promene naziva ova praksa je zaustavljena, a od građana se zahteva da dostave dokumente s novim imenom zemlje./IBNA