Generalni sekretar Saveta Evrope poziva albansku opoziciju da ostane u parlamentu, upozorava na nasilje

Generalni sekretar Saveta Evrope poziva albansku opoziciju da ostane u parlamentu, upozorava na nasilje

Izražavajući zabrinutost zbog odluke opozicije da se povuče iz parlamenta, Generalni sekretar Saveta Evrope, Thorbjørn Jagland, rekao je: „U demokratiji je zakonodavna vlast prva instanca na kojoj treba raspravljati o političkim pitanjima koja se tiču cijele zemlje i treba tražiti rješenja. Albanska opozicija ne bi trebalo da napusti parlament ”.

U svetlu današnjih protesta u Tirani, on je rekao: “Sve stranke treba da se uzdrže od nasilne retorike i nasilja na ulicama. Pravo na okupljanje i demonstracije treba sprovoditi mirno”.