Energetski operatori Bugarske, Severne Makedonije i Albanije potpisali Memorandum o razumevanju o energetskom tržištu u JIE

Energetski operatori Bugarske, Severne Makedonije i Albanije potpisali Memorandum o razumevanju o energetskom tržištu u JIE

Bugarski operator elektroenergetskog sistema (ESO EAD), operator sistema prenosa električne energije u Makedoniji (MEPSO AD) i operator sistema prenosa električne energije Albanije (OST sh.a) potpisali su 8. marta Memorandum o razumevanju o razvoju tržišta električne energije i jačanju regionalne saradnje u regionu jugoistočne Evrope kroz uzajamnu pomoć, saopšteno je iz ESO.

Bugarski operator elektroenergetskog sistema bio je domaćin sastanka. Potpisivanjem memoranduma, tri strane izražavaju svoju spremnost da blisko sarađuju i doprinesu razvoju tržišta električne energije spajanjem nacionalnih tržišta „dan unapred“ i njihovom integracijom u funkcionalno povezano evropsko energetsko tržište.

Očekuje se da će inicijativa doprineti stvaranju boljih prilika za učesnike na tržištu i povećanju bezbednosti snabdijevanja u regionu, kažu u  ESO.

Memorandum takođe predviđa da se spajanje na “dan unapred” tržišnom segmentu zajedničkih granica između tri zemlje prati implicitnom raspodelom alokacija kapaciteta interkonekcije u skladu sa evropskim ciljnim modelom.

Potpisivanjem dokumenta, tri operatora prenosa električne energije izjavljuju da su odlučni da razviju regionalnu saradnju kroz uspostavljanje Regionalnog centra za koordinaciju bezbednosti uspostavljenog u državi članici jugoistočne EU, navodi se u izjavi ESO./ibna