EMCDDA sarađuje sa Albanijom

EMCDDA sarađuje sa Albanijom

Agencija EU za narkotike (EMCDDA) i Albanija će u buduće aktivnije sarađivati na praćenju fenomena droge, zahvaljujući zaključivanju ugovora o saradnji, danas u Beču. Sporazum su potpisali direktor EMCDDA Alekis Goosdeel i zamenik ministra unutrašnjih poslova Albanije Besfort Lamallari i zamenik ministra zdravstva i socijalne zaštite Mira Rakacolli u prisustvu Dimitrisa Avramopoulosa, evropskog komesara zaduženog za migracije, unutrašnje poslove i građanstvo. Ceremonija potpisivanja je održana u Delegaciji Evropske unije pri međunarodnim organizacijama u Beču, a domaćin je bio ambasador EU Didier Lenoir.

Radni aranžman proizilazi iz zahteva albanskog Ministarstva unutrašnjih poslova prema direktoru EMCDDA 2017. godine i u skladu je sa odobrenjima Evropske komisije i Upravnog odbora EMCDDA. Iako je agencija potpisala slične sporazume s pojedinim trećim zemljama, ovo je prvi zahtev takve vrste sa zapadnog Balkana. Novim sporazumom predviđena je razmena ekspertiza između zainteresovanih strana i doprinos razvoju kapaciteta za prikupljanje podataka o drogama i izveštavanje u zemlji.

EMCDDA je počela saradnju sa Albanijom 2007. godine u okviru projekata tehničke pomoći finansiranih od strane EU koji su osmišljeni da pripreme zemlje Zapadnog Balkana za pristupanje EU (i za učešće u radu EMCDDA i njegove mreže Reitok). EMCDDA i Albanija trenutno zajedno rade na konsolidaciji kapaciteta Albanije za praćenje fenomena droga kroz korištenje alata i znanja koji se temelje na dokazima i koji su izgrađeni i promovirani unutar EU, te razmenjuju podatke o novim psihoaktivnim materijama, kao i ekspertize o uspostavljanju nacionalnog sistema ranog upozoravanja.

Iako u Albaniji još nije formirana nijedna formalna nacionalna opservatorija za droge, zajedno sa smernicama nacionalnog fokusa Reitok, EMCDDA je razvio bliske radne odnose sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i sa Institutom za javno zdravlje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštita.

Ova saradnja je dovela do finansiranja prve nacionalne opšte populacijske ankete o drogama u Albaniji u 2014. godini, kao i izrade državnog izveštaja o drogama u 2017. godini u skladu sa smernicama EMCDDA-a. Albanija je jedna od šest zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za EU ​​koja trenutno prima pomoć u okviru projekta EMCDDA IPA6, koji je počeo u julu 2017. i trajaće do juna 2019. godine.