Egipat kaže “NE” za East Med

Egipat kaže “NE” za East Med

Piše: Nefeli Tzanetakou 

Egipat je iskazao nedvosmisleno “ne” za gasovod East Med.

Egipatski ministar za naftu i mineralne resurse, Tarek El Molla, u intervjuu za Kiparsku novinsku agenciju, izjavio je da se protivi transportu gasa iz istočnog Mediterana u Evropu preko gasovoda East Med.

On je čak i opravdao svoj stav rekavši da će izrada studije izvodljivosti za ovaj projekat trajati do dve godine, što je samo po sebi luksuz koji region istočnog Mediterana više ne može priuštiti.

“Rekao bih da postoji mnogo opcija za istočni Mediteran. Međutim, mi verujemo da je Egipat najbolji izbor i ekonomski i politički. Postojeći objekti i infrastruktura za preradu i skladištenje LNG-a pružaju Egiptu konkurentsku prednost, jer bi svaki objekt koštao oko 10 milijardi USD, što Egipat čini najekonomičnijom opcijom. Osim toga, Egipat zastupa politiku otvorenog tržišta i teži prema maksimalnim koristima za sve strane, kako za proizvođače, tako i za potrošače. Ohrabrujemo izbor koji će proizvođačima moći da pomogne da iskoriste resurse i potrošačima da osiguraju svoje potrebe na najefikasniji, najbrži i održiv način i uz najniže troškove,“ rekao je egipatski zvaničnik.

Pozivajući se na pokretanje novoosnovanog Foruma za prirodni plin u Istočnom Mediteranu, a posebno na Kipar, Tarek El Molla je napomenuo da “Egipat pokreće ambiciozni program da postane regionalno energetsko čvorište, sa gasom kao najvažnijim stubom i mi ne nameravamo bazirati ga samo na resurse i objekte u Egiptu. Naši napori su da budemo kapija svim prirodnim resursima istočnog Mediterana, tako da sve zainteresovane strane mogu dobiti pristup mogućim tržištima“.

“Stalno nadograđujemo – kako je naglašeno – našu bilateralnu i multilateralnu saradnju sa svim relevantnim partnerima. Očigledan primer je saradnja Egipat-Kipar-Grčka na najvišem nivou. Sada je vreme da se proširi i stvori „kišobran“ da bi se uključili svi ovi pokušaji saradnje te da se uspostavi strukturirani mehanizam političkog dijaloga za zajedničku viziju i postavljanje pozicije za stabilno regionalno tržište gasa. Tržište koje može najbolje iskoristiti sadašnju i buduću infrastrukturu, smanjiti troškove i sačuvati konkurentske prednosti, minimizirati rizik i podsticanje brzog stvaranja prihoda od regionalnih rezervi te privući više investicija u industriju prirodnog gasa u istočnom Mediteranu”./ IBNA