Centralna izborna komisija BiH usvojila novo pravilo i izazvala nove tenzije

Centralna izborna komisija BiH usvojila novo pravilo i izazvala nove tenzije

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) usvojila je prijedlog za izmjenu uputstava o postupku za sprovođenje indirektnih izbora za organe vlasti BiH koji su obuhvaćeni Izbornim zakonom BiH, prema kojem bi se Dom naroda Parlamenta Federacije BiH osnovao  prema rezultatima popisa stanovništva iz 2013. godine.

Ovo rješenje za dugotrajni problem u BiH predložio je šef CIK BiH, Branko Petrić. Pet članova CIK BiH glasalo za ovaj prijedlog na sjednici održanoj u utorak u Sarajevu, a dva su bila protiv.

Članovi CIK BiH trebali su odlučiti između tri prijedloga. Član CIK BiH, Vlado Rogić, povukao je svoj prijedlog, naglašavajući da CIK BiH nije zakonodavac i nije kompetentna odrediti broj poslanika u Domu naroda Federacije BiH. Suad Arnautović predložio je da se rezultati popisa iz 1991. godine koriste u ovom slučaju, ali nije uspio dobiti dovoljnu većinu sa tri glasa za i četiri protiv.

Odmah nakon što je odluka objavljena, najviši predstavnici hrvatske i bošnjačke nacije podigli su glas protiv odluke objašnjavajući da nije u skladu s Ustavom Federacije BiH.

U saopštenju za medije, Stranka demokratske akcije (SDA) je rekla da smatra da je odluka neustavna u dijelu u kojem je odlučeno da se  koristi popis stanovništva iz 2013. godine za raspodjelu mandata u Domu naroda Parlamenta Federacija BiH.

“SDA smatra da je CIK BiH bila obavezna da poštuje Ustav FBiH, prema kojem se popis iz 1991. godine mora primijeniti do konačne primjene Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma. Današnja odluka CIK-a se smatra političkom, a ne profesionalnom,” kaže se u saopštenju.

Aneks VII Dejtonskog mirovnog sporazuma kaže da bi rezultati popisa iz 1991. godine trebali biti korišteni u svim institucijama do potpunog povratka izbjeglica u prethodna mjesta življenja. Međutim, većina srpskih političkih predstavnika smatra da je taj proces završen jer je od rata prošlo više od dvije decenije i koji je želeo da se vrati, već je to učinio.

Bošnjački političari misle da je povratak i dalje u toku i da će provedba popisa 2013 “zapečatiti etničko čišćenje u Republici Srpskoj”. SDA će, preko ovlašćenih apelanata, podnijeti zahtjev Ustavnom sudu BiH za razmatranje ustavnosti odluke CIK BiH. Predstavnici Hrvatskog naroda su također rekli da će se žaliti istom sudu radi rješavanja ovog problema.

Zapravo, najveći problem u ovom slučaju je uspostavljanje srpske poslaničke grupe u Domu naroda FBiH. Prema ranijim rješenjima, ova grupa nije mogla da se uspostavi jer je Ustav FBiH rekao da Dom naroda Parlamenta Parlamenta FBiH mora imati 58 delegata, 17 iz svake nacije i 7 iz “ostalih”. Srpski narod nikada nije bio zastupljen sa punim brojem poslanika koji su maksimalno brojali 13.

Američka ambasada i Delegacija Evropske unije u BiH saopštili su primili k znanju odluku CIK BiH.

“Pohvaljujemo CIK BiH na preuzimanju koraka koji će omogućiti formiranje vlasti Federacije i pozivamo sve relevantne aktere da poduzmu neophodne korake u tom smjeru. Odluka koju je usvojio CIK BiH ne oslobađa odgovorne vlasti od obaveze da riješe trenutne nedostatke u Izbornom zakonu BiH na sistematski način. U tom kontekstu, ohrabrujemo stranke da intenziviraju rad na iznalaženju kompromisnih rješenja koje ne unazađuju već približavaju zemlju evropskim standardima i demokratskim normama koje osiguravaju jednakost svih u BiH,” kaže se u saopštenju.

Sjedinjene Američke Države i Evropska unija su, kako je istaknuto, tokom proteklih 18 mjeseci pokušale da potpomognu dijalog između političkih stranaka u okviru napora da se riješe nedostaci u Izbornom zakonu BiH.

“Radi manjka političke volje za kompromisom, stranke nisu uspjele da postignu dogovor o zakonskom rješenju. U odsustvu zakonskog rješenja, CIK ne samo da ima ovlaštenje, već i odgovornost da sprovede izborne rezultate. Eksperti Venecijanske komisije su ovo jasno naglasili u razgovorima sa političkim strankama i CIK-om tokom svojih posjeta Sarajevu proteklog ljeta i jeseni. Neslaganja sa odlukom CIK-a mogu se rješavati kroz dostupna pravna sredstva, a proces formiranja vlasti se ne treba držati taocem,” kažu EU/SAD u saopštenju./IBNA