Bugarska i Severna Makedonija će pojačati saradnju u uzajamnoj pomoći pri katastrofama

Bugarska i Severna Makedonija će pojačati saradnju u uzajamnoj pomoći pri katastrofama

Bugarski kabinet odobrio je sporazum sa Republikom Severnom Makedonijom o saradnji u uzajamnoj pomoći pri katastrofama, saopštila je 13. marta vladina informativna služba u Sofiji.

Sporazum je potpisan u Strumici 23. novembra 2017. godine.

Dokumentom je definisan opšti okvir za saradnju u oblasti prevencije, spremnosti i odgovora na katastrofe, kao i uslovi i odredbe za pružanje dobrovoljne pomoći između dve zemlje u slučaju katastrofe na teritoriji bilo koje od njih.

Sporazumom su regulisani oblici saradnje, procedure graničnog prelaza i boravak spasilačkih timova i stručnjaka, procedure graničnih prelaza za opremu i pomoćne objekte, korištenje aviona, koordinacija i upravljanje operacijama pomoći u slučaju katastrofe, pružanje komunikacija navodi se, između ostalog, u izjavi bugarske vlade.

Sa bugarske strane, Ministarstvo unutrašnjih poslova će biti zaduženo za implementaciju.

„Sporazum će biti zaključen na neodređeno vreme i stupa na snagu na dan prijema poslednjeg obaveštenja kojim strane obaveštavaju jedna drugu o primeni njihovih nacionalnih procedura neophodnih za njegovo stupanje na snagu“, navodi se u saopštenju. said./IBNA