BiH završila upitnik EK

BiH završila upitnik EK

Tri godine nakon što je BiH podnijela službeni zahtjev za članstvo u Europskoj uniji, država je konačno napravila prvi veliki korak na tom putu.

Bila je sredina februara 2016. godine kada su državni činovnici podnijeli zvaničnu prijavu i ona je prihvaćena u septembru 2016. godine. EU pokazuje efikasnost institucija i u decembru 2016. godine komesar EU Johannes Hahn predao je Upitnik s više od 3 000 pitanja za institucije BiH.

“Za kandidatski status BiH jedino je bitno da adekvatno i profesionalno u vremenu u kojem je predviđeno, a to je šest mjeseci, odgovorimo na pitanja iz Upitnika. Ne postoje nikakvi dodatni uslovi koje je za BiH postavila Evropska komisija niti bilo koja evropska institucija izjavio je na svečanoj ceremoniji predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.

Tih šest mjeseci se pretvorilo u više od godinu dana rada, a u februaru 2018. godine upitnik je popunjen i predan zvaničnicima EU. Brisel je poslao dodatnih 665 pitanja na koja je trebalo odgovoriti, a sada su institucije BiH postavile nešto kraći rok i, naravno, bio je probijen, a usaglašeni odgovori prihvaćeni su u nedjelju, 24. februara, na telefonskom sastanku Vijeća ministara BiH.

U ponedjeljak, Direkcija za evropske integracije (DEI BiH) je dostavila odgovore Europskoj komisiji kako bi pripremila mišljenje o zahtjevu BiH za članstvo u EU. DEI BiH je objasnila da se odgovori podnose “nakon što su ih potvrdili svi nivoi vlasti u BiH” a to može biti vrlo frustrirajuće u BiH.

U okviru 35 radnih grupa za evropske integracije, u nekoliko radnih grupa bilo je uključeno 1.083 državnih službenika sa svih nivoa vlasti u BiH, koji su imenovani na 1.600 radnih mjesta, odnosno neki državni službenici su radili u nekoliko radnih grupa, bili su angažovani u pripremi odgovora na dodatna pitanja. Pored toga, angažovano je 15 članova Komisije za evropske integracije, a pripremljeno je ukupno 2.311 stranica odgovora na dodatna pitanja. Uz odgovore i priloge, kao preporuke dostavljeno je i 153 akta.

DEI BiH je navela daje cilj davanja odgovora na dodatna pitanja pojašnjenje prethodno dostavljenih odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije, njenih amandmana ili ažuriranja informacija.

“Priprema odgovora na dodatna pitanja Evropske komisije dio je cijelog procesa čiji je cilj pripremiti mišljenje o zahtjevu BiH za članstvo u EU, u kojem će Evropska komisija dati detaljnu analizu stanja u zemlji i procjenu spremnost za prelazak na sljedeću fazu odnosa sa EU,” kažu u DEI BiH.

Većina odgovora je bila o poglavljima koja se odnose na političke kriterije 106, socijalnu politiku i zapošljavanje 43, prometnu politiku 38, pravdu, slobodu i sigurnost 36, i ekonomski kriterijumi 33.

“Vrijeme dobijanja statusa kandidata zavisi od naših prijatelja u EU. Nadam se da će shvatiti važnost hitnog odobravanja statusa (kandidata) i vraćanja Bosne i Hercegovine na put koji vodi u Evropsku uniju. To bi bila najbolja i najefikasnija poruka za građane Bosne i Hercegovine,” kazao je Zvizdić na konferenciji za novinare u ponedjeljak u Sarajevu.

Sada, BiH može samo sačekati da vidi kakav će biti odgovor iz Brisela. Prema posljednjim glasinama o zaustavljanju u procesu proširenja EU, ova država može dugo čekati da dobije odgovor. Možda je više od onoga koliko je EU čekala odgovore iz BiH.