BiH priznala neuspjeh reforme javne uprave

BiH priznala neuspjeh reforme javne uprave

Vlasti Bosne i Hercegovine obavijestile su u utorak Evropsku komisiju da još uvijek nije ispoštovala ranije preporuke u vezi s usvajanjem inovirane strategije za reformu javne uprave.

Državni koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan potvrdio je medijima na trećem sastanku Posebne skupštine za reformu javne uprave između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, u organizaciji Uprave za evropske integracije BiH, da su državne institucije morale priznati neuspjeh u ovoj reformi. Sastanak je održan u Banja Luci.

Ćuzulan je podsjetio da je dokument podržan od strane Vijeća ministara, Vlade Federacije BiH i Vlade Brčko distrikta BiH, ali da se finalizira potrebno je da ga usvoje svi nivoi vlasti, a to uključuje Vladu Republike Srpske.

“Nažalost, podrška za donošenje ovog dokumenta u Vladi RS-a je izostala, ali je najava da bi Vlada RS mogla usvojiti strateški okvir u narednih nekoliko nedelja je ohrabrujuća,” rekao je  Ćuzulan.

Kako je rekao, zbog neuspjeha usvajanja strateškog okvira za period 2018-2022. godine, onemogućena je i izrada zajedničkog akcionog plana za sprovođenje reforme javne uprave. Ćuzulan je dodao da iz sličnih razloga Fond za reformu javne uprave ne radi. Ovaj fond je važan jer je njegov cilj finansiranje zajedničkih projekata institucija BiH.

“Sve zemlje u regionu već su usvojile ovu strategiju, rade na akcionim planovima i povlače određena sredstva iz IPA fondova. Na primer, Srbija ima 90 miliona evra direktne budžetske podrške, a Crna Gora ima 40 miliona evra,” rekao je Ćuzulan.

Istovremeno, dodao je on, i reforma upravljanja javnim finansijama u BiH kasni. Razlog je isti – Vlada RS nije usvojila strategiju, za razliku od drugih nivoa vlasti.

“Tek kada se dobije pristanak iz RS, treba početi strategiju upravljanja javnim finansijama za BiH,” rekao je Ćuzulan dodajući da je RS najavila da bi taj posao trebao biti završen u roku od šest mjeseci.

Ćuzulan je objasnio da reforma javne uprave omogućava djelotvorno provođenje zakona, javnu politiku zasnovanu na dokazima, stvaranje transparentne, korisnički orijentisane, depolitizovane i profesionalne javne uprave. On je dodao da građani, investitori i poslovna zajednica u BiH čekaju predugo da administracija postane efikasnija, otvorenija i da ima efikasnije procedure.