Besplatni zdravstveni pregledi za djecu migrante u BiH

Besplatni zdravstveni pregledi za djecu migrante u BiH

U proteklih mjesec dana obavljeni su ljekarski pregledi za djecu migrante i izbjeglice, čime su ispunjeni preduslovi za uključivanje djece u obrazovni sistem BiH. U saradnji sa Domom Zdravlja Mostar i Domovima zdravlja Ilidža i Hadžići, sistematski ljekarski pregledi su pruženi djeci koja borave u Prihvatnom centru „Ušivak“ u Hadžićima, djecu koja sa porodicama borave u “House for All” na Ilidži i djecu u Izbjegličkom kampu „Salakovac“. Delegacija EU u BiH saopštila je da će djeca koja borave u Prihvatnom centru Ušivak u Hadžićima dobiti besplatne medicinske preglede u toku sljedeće sedmice. Sistematski pregledi su besplatni za djecu migrante i izbjeglice, a pregledano je ukupno 94 djece, čije je zdravstveno stanje zadovoljavajuće.

U saradnji sa UNICEF-om, World Vision BiH je aktivnosti koje vode uključivanju djece migranata i izbjeglica u obrazovni sistem obrazovanja Bosne i Hercegovine pokrenuo u decembru 2018. godine. World Vision BiH je odlučan da i dalje, u saradnji sa lokalnim partnerima i drugim međunarodnim organizacijama, radi na poboljšanju uslova života za djecu migrante i izbjeglice i njihove porodice.

Stvaranje preduslova za uključivanje djece u obrazovni sistem BiH dio je projekta “EU podrška upravljanju migracijama i granicom u BiH” koji finansira Evropska unija (EU). Projekat Međunarodne organizacija za migracija (IOM) u partnerstvu sa UNHCR-om i UNICEF-om.

U međuvremenu, pritisak na granice BiH se nastavlja i više grupa migranata pokušava da uđe, ali i da napusti BiH i određenu sigurnost koju imaju u centrima za migrante. U petak, 11 migranata otkriveno je u blizini granice BiH – Hrvatska na sjeveru zemlje, u blizini Gradiške. Šest migranata su državljani Afganistana, tri su iz Alžira, a jedan iz Palestine i jedan iz Libije.

Prema zvaničnim informacijama, na teritoriji Bosne i Hercegovine u periodu od januara do decembra prošle godine registrovano je ukupno 23.902 migranata, od kojih je 22.499 osoba izrazilo nameru da traže azil, ali se prijavilo samo 1.567. Najveći broj migranata stigao je iz Pakistana (7.770), Irana (3.663), Sirije (3.017), Afganistana (2.780) i Iraka (2.184).

Ostale više zastupljene grupe migranata potiču iz Libije (879), Palestine (752), Alžira (477), Bangladeša (452) i Indije (416)./IBNA