Anastasiades predstavlja inicijativu o klimatskim promjenama u Šarm El Šeiku

Anastasiades predstavlja inicijativu o klimatskim promjenama u Šarm El Šeiku

Kiparski predsednik Nicos Anastasiades, govoreći na samitu EU-Arapske lige, održanom u Šarm El Šeiku, Egipat, spomenuo je kiparsku inicijativu o izradi Akcionog plana za rešavanje problema klimatskih promjena.

U svom izlaganju na Samitu, predsednik Republike je, između ostalog, rekao da “aktivno zagovarajući jaču evro-arapsku saradnju, smatra ovaj sastanak važnom prekretnicom”, naglašavajući spremnost da doprinese strateškoj saradnji zemalja učesnica samita u naporima da se pozabave višestrukim izazovima u regionu i da promovišu mir, stabilnost i ekonomski razvoj.

On je dodao da su terorizam, regionalni sukobi, humanitarne krize, migracije i klimatske promene globalni izvori nestabilnosti. Nažalost, rekao je predsednik, nestabilnost i sukobi su glavne odlike našeg šireg regiona. Zatim se osvrnuo i na sirijsko pitanje, kao i na njegov uticaj na susedne zemlje kao što su Jordan, Egipat, Liban, zemlje koje, kako je rekao, treba konstantno podržavati.

On je takođe istakao da se ne može govoriti o prosperitetu i stabilnosti u regionu sve dok se ne reši palestinsko pitanje, izražavajući mišljenje da će, između ostalog, de-eskalacija situacije u Gazi biti odlučujući korak u u ovom pravcu. Predsednik Anastasiades je dodao da su osnovni principi međunarodnog prava, poštovanje i promocija ljudskih prava, poštivanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nezavisnosti država i dobrosusedski odnosi koji diktiraju kolektivne napore za rešavanje zajedničkih izazova. Naši napori, naglasio je on, moraju se odlikovati poverenjem, solidarnošću i zajedničkom odgovornošću.

Osvrćući se na regionalnu saradnju, predsednik Anastasiades je rekao da “Kipar čvrsto veruje da u tim naporima daje svoj aktivan doprinos u stvaranju sinergija u našem neposrednom i širem regionu, uključujući saradnju sa partnerima koji su danas prisutni, Grčkom, Egiptom, Jordanom, Libanom i Palestinom“.

Naša vizija je stabilniji i prosperitetniji region, i u tom pravcu imamo pozitivan program za različita pitanja od zajedničkog interesa, uključujući bezbednost, energiju i klimatske promene.

Poznato je da se zemlje istočnog Mediterana i region Bliskog istoka smatraju izuzetno osetljivim na klimatske promene.

Koristim ovu priliku da predstavim regionalnu inicijativu koja je u toku na Kipru. Neki od vas će se setiti da je prošle godine, na Međunarodnoj konferenciji o klimatskim promenama na Mediteranu i Bliskom istoku, Kipar prvo analizirao svoju viziju preuzimanja međunarodne inicijative i koordinaciju napora istočnog Mediterana i Bliskog istoka za ublažavanje klimatskih promena i njihovih efekata.

Spremni smo da unapredimo ovu viziju kreiranjem Regionalnog akcionog plana, koji bi bio usvojen na Međunarodnom samitu, kako bi se zabeležile i smanjile klimatske promene u oblastima kao što su životna sredina, poljoprivreda, turizam i zdravstvo.

Ova inicijativa će biti podržana tekućim istraživanjima i razviće forum za dijalog – platformu na kojoj će međunarodni i regionalni akteri moći raspravljati o praktičnim rešenjima zasnovanim na istraživanju, za izazove vezane za klimatske promene.

U suštini, ovi napori će delovati kao značajan i inovativan regionalni doprinos provedbi Agende održivog razvoja i Pariškog sporazuma“.

Konačno, predsednik Republike je naglasio da je “ovaj Samit signal svetu da su lideri evro-arapskog regiona odlučni da rade zajedno i ostvare opipljive rezultate u raznim složenim pitanjima koja utiču na nas i pojedinačno i kolektivno. Ova sednica i Deklaracija koja će biti usvojena čine Deklaraciju o potrebi za još jačom saradnjom i našom odlučnošću da to ostvarimo “./ IBNA