Albanija: Pripreme za lokalne izbore počinju uprkos političkom zastoju

Albanija: Pripreme za lokalne izbore počinju uprkos političkom zastoju

Uprkos otežanoj političkoj situaciji između dva glavna logora, institucije u Albaniji nastavljaju da uspostavljaju neophodnu infrastrukturu za lokalne izbore 30. juna

 

Čini se da politički zastoj koji je zahvatio Albaniju u poslednjih nekoliko sedmica u ovom trenutku ne sprečava institucije da počnu pripreme za izbore 30. juna. Prvi korak je bio da se ugovori kompanija koja će biti zadužena da obezbedi glasačke kabine i glasačke kutije koje će se koristiti na izborima 30. juna. Centralna izborna komisija je juče odobrila i registraciju četiri političke partije koje će imati kandidate na izborima. Ove stranke su “Partija nacionalnog jedinstva”, “Socijalistička umerena stranka”, “Albanska emigraciona stranka” i “Albanska nacionalna konzervativna stranka”. S druge strane, juče je ministar unutrašnjih poslova održao poseban sastanak na kojem se raspravljalo o pitanju biračkih spiskova. Ovo je još jedan ključni element koji se odnosi na izbore u zemlji, često izazivajući političke debate. Lleshaj je rekao da je posao kancelarija za registraciju građana da verifikuju broj ljudi koji su stariji od 100 godina. Prema njegovim rečima, u popisima birača ih ima više od hiljadu i to mora biti provereno. Ministar Lleshaj je takođe zatražio od opština širom zemlje da objave spiskove na mestima koja su lako dostupna javnosti.

INTEGRACIJA

Pripreme ne samo za lokalne izbore, već i za pregovore

Očekuje se da će se u junu ove godine Albanija suočiti ne samo sa izbornim procesom, nego i sa otvaranjem pregovora o pridruživanju EU. Iz ovog razloga visoki državni funkcioneri ne samo da su angažovani na neophodnim pripremama za izbore, nego su počeli i da lobiraju za otvaranje pregovora o pridruživanju.

Odbor za nacionalnu integraciju juče je sazvao sastanak na kojem se razgovaralo o radu institucija kako bi zemlja pokrenula pregovore o pridruživanju. Sa svoje strane, ministar spoljnih poslova kojeg je delegirao premijer Edi Rama, Gent Čakaj, je rekao da su dostavljeni tehnički kriteriji.

„U ovako polarizovanoj situaciju ne sme postojati samo domaći politički dijalog, već mora postojati i lobiranje kod vlada i institucija u zemljama članicama EU. Evropske integracije prevazilaze isključivu odgovornost vlade, zahtevajući uključivanje širokog spektra institucija i organizacija, bez obzira na političku pripadnost članova“, rekao je on. Čakaj je dodao da je ovo ključni trenutak. “Imamo samo tri meseca do otvaranja pregovora o pridruživanju EU, stoga moramo koordinirati naše napore”, naglasio je on. Na pitanje o zemljama koje su skeptične u vezi sa ovim procesom, vršilac dužnosti ministra spoljnih poslova, Gent Čakaj je rekao da je situacija bolja nego što je bila pre godinu dana.