Albanija dobija 21 milion evra za električnu mrežu

Albanija dobija 21 milion evra za električnu mrežu

Nemačka investiciona banka KfV odlučila je izdvojiti 23 miliona eura za modernizaciju albanskog sistema distribucije električne energije.

Projekat ima za cilj razvoj i digitalizaciju sistema distribucije električne energije novim modernim IT sistemom.

Ova investicija je deo paketa podrške koji finansira nemačka vlada preko KfV-a. Paket uključuje i konsultantske usluge za OSHEE u smislu upravljanja i pripreme plana za razvoj mreže, kao i plan investicija za distributivni sistem.

Albanski ministar finansija i ekonomije, Anila Denaj danas je rekla da program treba da smanji gubitke u fazi distribucije, dok je cilj poboljšanje kvaliteta i bezbednosti u procesu snabdevanja kupaca električnom energijom.

Direktor nemačke banke izjavio je da je njegova vlada najveći donator u energetskom sektoru za Albaniju. / ibna /