121 χιλιάδες παιδιά ζουν σε ακραία φτώχεια στην Αλβανία.

121 χιλιάδες παιδιά ζουν σε ακραία φτώχεια στην Αλβανία.

Τουλάχιστον 120 χιλιάδες παιδιά ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας στην Αλβανία. Το ποσοστό αυτό αναφέρεται από την Κρατική Κοινωνική Υπηρεσία και την INSTAT ως μέρος των στοιχείων για το έτος 2017.

Το περασμένο έτος, καταγράφηκαν 80.964 νοικοκυριά που ζουν με επίδομα κοινωνικής μέριμνας ένα επίδομα που δεν μπορεί να υπερβεί τα 8.000 lek (65ευρώ) το μήνα.

Τα νοικοκυριά που ζουν με κοινωνικό επίδομα πρέπει να επιβιώσουν σε αυτό το μικρό ποσό.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι σε περισσότερες από 80 χιλιάδες φτωχές οικογένειες, το ένα τέταρτο αποτελείται από πέντε μέλη, δέκα χιλιάδες αποτελούνται από έξι μέλη και 25 χιλιάδες αποτελούνται από τέσσερα μέλη. Εν τω μεταξύ, περισσότερες από 14 χιλιάδες οικογένειες αποτελούνται από τρία μέλη.

Επιπλέον, υπάρχουν και άλλες 6.500 άλλες οικογένειες, οι οποίες αποτελούνται από έξι ή περισσότερα μέλη, που πρέπει να τα βγάλουν πέρα με το κοινωνικό επίδομα.

Συνολικά, 365.108 Αλβανοί αντιπροσωπεύουν 80.164 νοικοκυριά που ζουν σε ακραία φτώχεια. Το ένα τρίτο είναι παιδιά. Με άλλα λόγια, 121.703 μικρά παιδιά ζουν σε ακραία φτώχεια.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για το 2017, ο πληθυσμός που ζούσε στη χώρα ήταν 2.870.324 άνθρωποι. Αυτό σημαίνει ότι το 13% ζει σε ακραία φτώχεια./ΙΒΝΑ