Υπογραφή Μνημονίου Συμφωνίας από τους ενεργειακούς φορείς της Βουλγαρίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας για την ενεργειακή αγορά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Υπογραφή Μνημονίου Συμφωνίας από τους ενεργειακούς φορείς της Βουλγαρίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας για την ενεργειακή αγορά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Ο Διαχειριστής Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας της Βουλγαρίας (ESO EAD), ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Μακεδονίας (MEPSO AD) και ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς της Αλβανίας (OST sh.a) υπέγραψαν στις 8 Μαρτίου μνημόνιο συμφωνίας για την ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω της αμοιβαίας βοήθειας, δήλωσε ο ESO.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας της Βουλγαρίας. Με την υπογραφή του μνημονίου, τα τρία μέρη δηλώνουν τη βούλησή τους να συνεργαστούν στενά και να συμβάλουν στην ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της ένωσης των εθνικών αγορών της προηγούμενης ημέρας και της ένταξής τους στη λειτουργικά διασυνδεδεμένη ενεργειακή αγορά της Ευρώπης.

Η πρωτοβουλία αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία καλύτερων ευκαιριών για τους φορείς της αγοράς και στην ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού στην περιοχή, δήλωσε ο ESO.

Το μνημόνιο προβλέπει επίσης τη διασύνδεση τμήματος της αγοράς της «προηγούμενης ημέρας» των κοινών συνόρων των τριών χωρών, η οποία θα συνοδεύεται από σιωπηρή διανομή των κατανομών δυναμικότητας διασύνδεσης σύμφωνα με το ευρωπαϊκό μοντέλο-στόχο.

Με την υπογραφή του εγγράφου, οι τρεις φορείς εκμετάλλευσης μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους να αναπτύξουν περιφερειακή συνεργασία μέσω της ίδρυσης ενός Περιφερειακού Κέντρου Συντονισμού Ασφάλειας που θα συγκροτηθεί σε ένα νοτιοανατολικό κράτος μέλος της ΕΕ, ανέφερε σε δήλωσή του ο ESO./ibna