Υπερταμείο για επιδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Υπερταμείο για επιδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Στη δημιουργία ενός ταμείου-«ομπρέλα» χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προχωρά το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης μέσω του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΕΤΕΑΝ). Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ, χθες, το ΕΤΕΑΝ δημοσιοποίησε την πρόσκληση για τη συμμετοχή των τραπεζών σε κοινό χρηματοδοτικό εργαλείο που θα φέρει την επωνυμία «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση».

Εφόσον οι τράπεζες είναι θετικές, θα συσταθεί ένα κοινό ταμείο με αρχικό κεφάλαιο 915,75 εκατ. ευρώ, που θα μπορούν να διατεθούν ως δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίου κίνησης στις ΜΜΕ με ευνοϊκούς όρους, αφού το 40% του επιτοκίου θα είναι επιδοτούμενο. Τα δάνεια μπορούν να κυμαίνονται, ανάλογα με την επιλογή του υπο-προγράμματος, από 10.000 έως 500.000 ευρώ και από 25.000 έως 1.500.000 ευρώ.

Βάσει της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία λήγει στις 6 Ιουνίου 2018, οι τράπεζες θα πρέπει να συμμετάσχουν στο κοινό ταμείο με 549,45 εκατ. ευρώ, ενώ το ΕΤΕΑΝ θα συμβάλει με 366,3 εκατ. ευρώ.

Στο τρέχον πρόγραμμα, το οποίο είναι διαρθρωμένο σε δύο υπο-προγράμματα, οι τράπεζες καλούνται να συμμετέχουν στο κοινό ταμείο με 60% έναντι 40% του ΕΤΕΑΝ, δηλαδή 1,5 προς 1, όταν στο ανάλογο πρόγραμμα της προηγούμενης περιόδου (σ.σ. Επιχειρηματική Επανεκκίνησης) η συμμετοχή ήταν 1 προς 1 (50% συν 50%). Πέραν αυτού, προβλέπονται και ειδικές ρήτρες καταβολής επιτοκίου προς το ΕΤΕΑΝ.

Πάντως, η αλλαγή στο ποσοστό συμμετοχής θα επηρεάσει και το επιτόκιο για τις επιχειρήσεις, καθώς, στο μέρος που συμμετέχει το ΕΤΕΑΝ, είναι άτοκο. Για παράδειγμα, στο προηγούμενο αλλά και στο τρέχον ενδιάμεσο πρόγραμμα «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», το επιτόκιο, λόγω της από 50% συμμετοχής ΕΤΕΑΝ και τραπεζών, είναι επιδοτούμενο κατά 50%. Στο υπό διαμόρφωση ταμείο «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση», η επιδότηση του επιτοκίου θα ανέρχεται πλέον στο 40%, δηλαδή, όσο και η συνεισφορά του ΕΤΕΑΝ. Το πρόγραμμα αναμένεται να αρχίσει να «τρέχει» στις αρχές τού φθινοπώρου…. / IBNA