Το 47% των πολιτών της Σερβίας υπέρ της ένταξης στην Ε.Ε.

Το 47% των πολιτών της Σερβίας υπέρ της ένταξης στην Ε.Ε.

Το 68% κατά της ένταξης στο ΝΑΤΟ

Η υποστήριξη των πολιτών της Σερβίας για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει κάτω από το 50%, μία τάση που παρατηρείται τα τελευταία τρία χρόνια με κάποιες μικρές διακυμάνσεις. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δημοσκόπηση που πραγματοποίησε το Κέντρο Ευρώ-Ατλαντικών Σπουδών της Σερβίας σε συνεργασία με την εταιρία δημοσκοπήσεων CESID το 47% των πολιτών τάσσεται υπέρ της ένταξης στην Ε.Ε. ενώ το 36% αντιτίθεται στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου σε δείγμα 1010 πολιτών, με την μέθοδο της τηλεφωνικής συνέντευξης.

Στην άποψη των πολιτών της Σερβίας για την ένταξη στην Ε.Ε. τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται μεγάλες διακυμάνσεις. Η τάση επηρεάζεται από τις εξελίξεις εντός της Ε.Ε. την πολιτική των Βρυξελών απέναντι στη Σερβία και ιδιαίτερα στο ζήτημα του Κοσσόβου. Το αποτέλεσμα εξαρτάται βέβαια και από την εταιρία που πραγματοποιεί την δημοσκόπηση αλλά και για λογαριασμό ποιανού γίνεται.

Έτσι, στις έρευνες που έγιναν μέσα στο 2018 με το ίδιο αντικείμενο, η διαφορά στο αποτέλεσμα ξεπερνά πολλές φορές και τις δέκα ποσοστιαίες μονάδες. Στην εξάμηνη έρευνα, του υπουργείου Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Σερβίας, αναφέρεται ότι το 55% των πολιτών υποστηρίζει την ένταξη στην Ε.Ε. Ανάλογη έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ανακοινώθηκε πριν από δύο μέρες δείχνει ότι το 42% των Σέρβων τάσσεται υπέρ της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποσοστό 47% που δίνει η CESID, κατά γενική εκτίμηση, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτή η  δημοσκόπηση ασχολήθηκε και με άλλα θέματα που απασχολούν την σερβική κοινή γνώμη.

Στο ζήτημα του Κοσσόβου το 53% των ερωτηθέντων θεωρεί το Κόσσοβο αναπόσπαστο τμήμα της Σερβίας ενώ το 25% αποδέχεται ότι είναι ανεξάρτητο κράτος και η Σερβία πρέπει να αποδεχθεί την πραγματικότητα.

Στο δίλλημα Ανατολή ή Δύση το 60% των πολιτών επιθυμεί την ουδετερότητα κυρίως σε στρατιωτικό επίπεδο ενώ το 30% ζητάει πιο στενές σχέσεις με την Ρωσία. Την ένταξη της Σερβίας στο ΝΑΤΟ υποστηρίζει το 11% του δείγματος ενώ την αντίθεση του σ’ αυτό το ενδεχόμενο εκφράζει το 68%των πολιτών.

Η έρευνα του Κέντρου Ευρώ-Ατλαντικών Σπουδών έδειξε επίσης ότι οι πολίτες της Σερβίας αναθεωρούν σιγά-σιγά και την άποψη τους για τον ρόλο των ΗΠΑ. Έτσι το 38% των ερωτηθέντων εξέφρασε την άποψη ότι η πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στη Σερβία είναι πολύ καλύτερη απ ότι ήταν στο παρελθόν. Στη διαμόρφωση αυτού του κλίματος, εκτιμούν οι αναλυτές της CESID, συνέβαλε η ισορροπημένη στάση του Trump στο ζήτημα του Κοσσόβου. Οι ΗΠΑ προωθούν τον συμβιβασμό σε αντίθεση με την σκληρή ευρωπαϊκή στάση, που εκφράζεται από την Γερμανία και ζητάει επιτακτικά από την Σερβία να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσσόβου./IBNA