Το σχέδιο της Κομισιόν για τη μείωση τον «κόκκινων» δανείων στην Ευρώπη

Το σχέδιο της Κομισιόν για τη μείωση τον «κόκκινων» δανείων στην Ευρώπη

Σειρά μέτρων επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο τη συνδρομή των τραπεζών στη μείωση των κόκκινων δανείων, τα οποία αναμένεται να επιταχύνουν τις εξελίξεις και για τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες εμφανίζουν τον υψηλότερο δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) εντός της Ε.Ε.

Πέρα από τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής πλατφόρμας, η Κομισιόν εισηγείται τη δυνατότητα οι τράπεζες να παίρνουν εξωδικαστικά τα ενέχυρα των δανείων που παύουν να εξυπηρετούνται.Την ίδια ώρα, πρόσθετη βοήθεια προς τις ελληνικές τράπεζες θα αποτελέσει το σχέδιο για τη μείωση των κεφαλαιακών επιπτώσεων που θα έχουν τα πιστωτικά ιδρύματα όταν πωλούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια με ζημία. Το νέο πλαίσιο θα δίνει στις τράπεζες επιλογές να αποφεύγουν κεφαλαιακές μειώσεις όταν πωλούν με ζημία χαρτοφυλάκια με κόκκινα δάνεια. Προϋπόθεση που πρέπει να πληροί μια τράπεζα για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα αυτό  είναι η πώληση να υπερβαίνει το 20% του χαρτοφυλακίου των NPEs που έχει στον ισολογισμό της. Αυτή η πρόταση θα συζητηθεί από τους Ευρωπαίους υπουργούς Οικονομικών στην επόμενη συνάντησή τους, στις 4 Δεκεμβρίου.

Στατιστικά μοντέλα

Με βάση τους ισχύοντες κανόνες, η κάθε τράπεζα πρέπει να προσαρμόζει τα στατιστικά μοντέλα που χρησιμοποιεί προκειμένου να μετρήσει τον κίνδυνο των περιουσιακών της στοιχείων όταν πουλάει ένα πακέτο κόκκινων δανείων με μεγαλύτερη ζημία από αυτήν που έχουν προβλέψει τα μοντέλα. Το νέο μέτρο, εφόσον εφαρμοστεί, θα ισχύσει για πωλήσεις κόκκινων δανείων που έγιναν μετά τις 23 Νοεμβρίου 2016, και θα πάψει να ισχύει τρία χρόνια αφότου μπει σε εφαρμογή. Με το παραπάνω δε φαίνεται να συμφωνεί η επικεφαλής του SSM, Ντανιέλ Νουί, υποστηρίζoντας πως το πλαίσιο αυτό δημιουργεί προβλήματα την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών μοντέλων μέτρησης ρίσκου, σε σχέση με τους ξένους ανταγωνιστές τους.

Ρευστοποίηση ενεχύρων

Σε ό,τι αφορά την πρόταση της Επιτροπής για την ταχεία ρευστοποίηση ενεχύρων χωρίς προηγούμενη δικαστική απόφαση, αυτή προβλέπει η χρήση της δικαστικής προστασίας να ισχύει μόνο σε περιπτώσεις καταχρηστικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η εξαίρεση των εξασφαλίσεων που συνδέονται με καταναλωτικά δάνεια, αλλά και αυτά που αφορούν την κύρια κατοικία του δανειολήπτη./IBNA