Το πρωτόκολλο του Brexit για τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο διατηρεί τις τρέχουσες ρυθμίσεις

Το πρωτόκολλο του Brexit για τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο διατηρεί τις τρέχουσες ρυθμίσεις

Η συμφωνία για το Brexit, η οποία έλαβε τη σφραγίδα εγκρίσεως από τους ηγέτες της ΕΕ στις Βρυξέλλες, περιλαμβάνει το «Πρωτόκολλο σχετικά με τις περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων (SBA) του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας στην Κύπρο».

Το πρωτόκολλο των 20 σελίδων και των 13 άρθρων αποσκοπεί στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των σχεδόν 11.000 Κυπρίων που ζουν και εργάζονται στις περιοχές των βάσεων. Προβλέπει επίσης την ομαλή συνέχιση της στρατιωτικής χρήσης των εγκαταστάσεων στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια από το Ηνωμένο Βασίλειο.

“Το πρωτόκολλο της Συμφωνίας Αποχώρησης αποσκοπεί στη διατήρηση των υφιστάμενων μοναδικών ρυθμίσεων που θα αντικατοπτρίζουν τις διεθνείς δεσμεύσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και θα διασφαλίζουν τη συνεχή αποτελεσματική λειτουργία των SBA για στρατιωτικούς σκοπούς στο πλαίσιο της απόσυρσης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ», σημείωση που συνοδεύει τη Συμφωνία Αποχώρησης, τμήμα του οποίου είναι το πρωτόκολλο SBAs.

Διπλωμάτης με έδρα το Λονδίνο συνόψισε το πρωτόκολλο λέγοντας ότι “βασικά διατηρεί τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου 3 της Πράξης Προσχώρησης της Κύπρου στην ΕΕ”.

Οι βάσεις θα εξακολουθήσουν να εμπίπτουν στο κεκτημένο της ΕΕ σε ορισμένους τομείς, με την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ στους τομείς της φορολογίας, των αγαθών, της γεωργίας, της αλιείας και των κτηνιατρικών και φυτοϋγειονομικών κανόνων που αποτελούν ευθύνη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τα SBA θα παραμείνουν στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Από την άποψη αυτή, οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 2 του πρωτοκόλλου ορίζουν ότι “Όλα τα εμπορεύματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στις περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων εισέρχονται στη νήσο της Κύπρου μέσω των πολιτικών αερολιμένων και των θαλάσσιων λιμένων της Κυπριακής Δημοκρατίας και όλες οι τελωνειακές διατυπώσεις, οι τελωνειακοί έλεγχοι και η είσπραξη των εισαγωγικών δασμών που συνδέονται με αυτά εκτελούνται από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

“Όλα τα εμπορεύματα που προορίζονται για εξαγωγή εξέρχονται από το νησί της Κύπρου μέσω των πολιτικών αερολιμένων και των θαλάσσιων λιμένων της Κυπριακής Δημοκρατίας και όλες οι τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής και οι σχετικοί τελωνειακοί έλεγχοι εκτελούνται από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας”.

Τα εμπορεύματα που εισάγονται ή εξάγονται για στρατιωτικούς σκοπούς εξαιρούνται από τις ανωτέρω διατάξεις.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα υποχρεωθεί επίσης να προσκαλέσει τις αρχές της Δημοκρατίας για τυχόν αναγκαίους ελέγχους ασφαλείας στα προϊόντα που φθάνουν μέσω των SBA από το κατεχόμενο βόρειο τμήμα του νησιού.

Το πρωτόκολλο καθιστά επίσης σαφές ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ελέγχει τα όρια των περιοχών των βάσεων αλλά προβλέπει συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία για την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης. /IBNA