Τα τρία σενάρια “εξόδου” της Ελλάδας στις αγορές

Τα τρία σενάρια “εξόδου” της Ελλάδας στις αγορές

Τρία είναι τα σενάρια για έξοδο της Ελλάδας στις αγορές το 2019, όπως τα δημοσιοποίησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Public Debt Management Agency) Το πρόγραμμα του ΟΔΔΗΧ περιλαμβάνει τρία εναλλακτικά σενάρια, με εκδόσεις ομολόγων 3, 5 ή 7 δισ. ευρώ. Ανάλογα με το σενάριο, προβλέπεται ότι θα χρησιμοποιηθούν από το «μαξιλάρι» ρευστότητας πόροι ύψους 1,1 δισ. ευρώ, 2,4 δισ. ευρώ ή 5 δισ. ευρώ. Το υπουργείο Οικονομικών προτίμησε, όπως αναμενόταν, να έχει την ελευθερία επιλογής ανάλογα με τη συγκυρία, καθώς οι συνθήκες μεταβάλλονται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο ΟΔΔΗΧ, οι χρηματοδοτικές ανάγκες του 2019 είναι 9,2 δισ. ευρώ. Το ποσό προκύπτει από τις λήξεις ομολόγων, που είναι 11 δισ. ευρώ, συν τις πληρωμές τόκων, ύψους 5,6 δισ. ευρώ, αφαιρουμένου του πρωτογενούς πλεονάσματος, που προβλέπεται να είναι 7,4 δισ ευρώ.

Οι πιθανότητες

Αυτές οι ανάγκες καλύπτονται ως εξής, ανάλογα με τα σενάρια:

  • Σενάριο 1: Εκδόσεις ομολόγων 3 δισ. ευρώ, χρησιμοποίηση των ταμειακών διαθεσίμων 5 δισ. ευρώ και επιστροφή των κερδών των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών SMPs και ANFAs 1,2 δισ. ευρώ.
  • Σενάριο 2: Εκδόσεις ομολόγων 5 δισ. ευρώ, χρησιμοποίηση των ταμειακών διαθεσίμων 2,4 δισ. ευρώ, επιστροφή SMPs και ANFAs 1,2 δισ. ευρώ και έσοδα ιδιωτικοποιήσεων 1,4 δισ. ευρώ. Συνολικά, αντλούνται έσοδα 10 δισ. ευρώ και γι’ αυτό προβλέπεται παράλληλα μείωση των εντόκων κατά 0,8 δισ. ευρώ.
  • Σενάριο 3: Εκδόσεις ομολόγων 7 δισ. ευρώ, χρησιμοποίηση των ταμειακών διαθεσίμων 1,1 δισ. ευρώ, επιστροφή των SMPs και ΑΝFAs 1,2 δισ. ευρώ και έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις 1,4 δισ. ευρώ. Συνολικά αντλούνται έσοδα 10,7 δισ. ευρώ, οπότε προβλέπεται μείωση των εντόκων γραμματίων κατά 1,5 δισ. ευρώ.

Στο σενάριο 1, εκτός από την πολύ περιορισμένη επιστροφή στις αγορές δεν προβλέπονται καθόλου έσοδα ιδιωτικοποιήσεων. Πάντως, ο ΟΔΔΗΧ προκρίνει τα σενάρια 2 και 3.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΔΔΗΧ, το ύψος των ταμειακών διαθεσίμων του ελληνικού Δημοσίου στις 30.9.2018 ανερχόταν στα 26,5 δισ. ευρώ. Ισοδυναμεί με τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες δύο ετών και με τις λήξεις χρέους τεσσάρων ετών./IBNA