Τίτλοι τέλους στην επταετή αντιδικία Ε.Ε. – Gazprom

Τίτλοι τέλους στην επταετή αντιδικία Ε.Ε. – Gazprom

Χωρίς πρόστιμο, με την επιβολή σειράς δεσμευτικών μέτρων από την πλευρά της Gazprom προκειμένου να αρθούν οι ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έλαβε τέλος η επταετής αντιδικία της ρωσικής εταιρείας με την Ε.Ε.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η ομαλή λειτουργία του ανταγωνισμού, αυτή ήταν άλλωστε η αιτία της προσφυγής εξαρχής, η οποία θα καθιστά δυνατή την ελεύθερη ροή φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, προς όφελος των Eυρωπαίων καταναλωτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Η επίτροπος Ανταγωνισμού της Ε.Ε., Margrethe Vestager, μετά την ανακοίνωση της απόφασης δήλωσε πως: «Όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη οφείλουν να τηρούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τον ανταγωνισμό, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται η έδρα τους. Η σημερινή απόφαση αίρει τα εμπόδια που έχει θέσει η Gazprom, τα οποία εμποδίζουν την ελεύθερη ροή φυσικού αερίου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Εκτός αυτού όμως, η απόφαση μας περιλαμβάνει μια εξατομικευμένη δέσμη κανόνων για την μελλοντική συμπεριφορά της Gazprom. Υποχρεώνει την Gazprom να λάβει θετικά μέτρα για την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών φυσικού αερίου στην περιοχή και να συμβάλει στην δημιουργία μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας στην Ευρώπη. Να παρέχει στους πελάτες της Gazprom στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ένα αποτελεσματικό εργαλείο προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η τιμή που πληρώνουν είναι ανταγωνιστική. Όπως πάντα, η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αφορά την εθνικότητα της εταιρείας. O σκοπός είναι να επιτευχθεί το αποτέλεσμα που εξυπηρετεί καλύτερα τους Ευρωπαίους καταναλωτές και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. H υπόθεση δεν τελειώνει με την σημερινή απόφαση, αντίθετα σήμερα αρχίζουν οι υποχρεώσεις της Gazprom».

H Gazprom είχε κατηγορηθεί για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της ως βασικός προμηθευτής φυσικού αερίου των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Με την απόφαση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβάλλει στην Gazprom λεπτομερή σειρά κανόνων:

  • Η Gazprom υποχρεούται να άρει τους φραγμούς στην ελεύθερη ροή φυσικού αερίου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία ότι η Gazprom επέβαλλε εδαφικούς περιορισμούς στις συμφωνίες προμήθειας με χονδρεμπόρους και με ορισμένους βιομηχανικούς πελάτες και στα οκτώ κράτη-μέλη (Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία και Σλοβακία).

Στους εν λόγω περιορισμούς περιλαμβάνονται απαγορεύσεις εξαγωγής και ρήτρες με τις οποίες επιβάλλεται η χρήση του πωλούμενου φυσικού αερίου σε συγκεκριμένη περιοχή, καθώς και άλλα μέτρα που απέτρεπαν την διασυνοριακή ροή του φυσικού αερίου.

Ως απάντηση η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβάλλει στην Gazprom την υποχρέωση να άρει όλους τους σχετικούς συμβατικούς φραγμούς στην ελεύθερη ροή φυσικού αερίου στις αγορές αερίου της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ασχέτως του αν καθιστούν τις διασυνοριακές πωλήσεις αδύνατες ή απλώς λιγότερο ελκυστικές από οικονομική άποψη.

Επιπλέον, η Gazprom πρέπει να προσαρμόσει στις συμβάσεις της τις διατάξεις που αφορούν την παρακολούθηση και μέτρηση του φυσικού αερίου στην Βουλγαρία, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε απομόνωση της βουλγαρικής αγοράς φυσικού αερίου από τις γειτονικές αγορές φυσικού αερίου της Ε.Ε.

  • Η Gazprom πρέπει να λάβει δραστικά μέτρα για την ενοποίηση των αγορών αερίου της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

Για να κυκλοφορεί ελεύθερα το φυσικό αέριο σε ολόκληρη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, είναι επίσης αναγκαίο να υπάρχουν υποδομές για την μεταφορά του, δηλαδή διασυνδέσεις μεταξύ των εθνικών αγορών φυσικού αερίου.

Οι εν λόγω υποδομές υπάρχουν ήδη στην Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και την Σλοβακία.

Ωστόσο, οι υποδομές που συνδέουν την Βουλγαρία, την Εσθονία, την Λετονία και την Λιθουανία με τις γειτονικές αγορές φυσικού αερίου της Ε.Ε. δεν είναι ακόμη επαρκώς διαθέσιμες.

Το γεγονός αυτό περιορίζει την ικανότητα των πελατών της Gazprom να μεταπωλούν το φυσικό τους αέριο προς και από τις χώρες αυτές, ακόμη και αν διαθέτουν πλεονάζουσες ποσότητες.

Η Gazprom θα «αντικαταστήσει» πλέον την έλλειψη διασύνδεσης παρέχοντας στους σχετικούς πελάτες την επιλογή για παράδοση του φυσικού αερίου προς και από τις χώρες αυτές.

  • Σταθερά και διαφανή τέλη εξυπηρέτησης για την παράδοση.

Τα τέλη που μπορεί να χρεώνει η Gazprom για την υπηρεσία αυτή είναι σταθερά και διαφανή.

Μετά την διαβούλευση τα τέλη μειώθηκαν σημαντικά προκειμένου να καταστεί ο μηχανισμός ελκυστικός από οικονομική άποψη.

  • Η Gazprom δεσμεύεται να ακολουθεί δομημένη διαδικασία προκειμένου να διασφαλίσει στο μέλλον ανταγωνιστικές τιμές φυσικού αερίου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία ότι η Gazprom είχε ενδεχομένως την δυνατότητα να χρεώνει υψηλότερες τιμές σε πέντε κράτη-μέλη (Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία και Πολωνία).

Η νέα τιμή φυσικού αερίου πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με το επίπεδο των τιμών στις ανταγωνιστικές αγορές φυσικού αερίου της ηπειρωτικής Δυτικής Ευρώπης.

  • Εξάλειψη των απαιτήσεων που προέκυψαν από την μόχλευση της θέσης στην αγορά

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχούσε ότι η Gazprom χρησιμοποιούσε την δεσπόζουσα θέση της στην αγορά προμήθειας φυσικού αερίου ως μοχλό προκειμένου να αποκομίζει πλεονεκτήματα σχετικά με την πρόσβαση σε υποδομές φυσικού αερίου ή τον έλεγχο τους.

Στην κοινοποίηση αιτιάσεων εκφράστηκαν ανησυχίες σε σχέση με το έργο South Stream στην Βουλγαρία και τον αγωγό Yamal στην Πολωνία…. / IBNA