Τέλος το ‘waiver’ για την Ελλάδα από 21 Αυγούστου

Τέλος το ‘waiver’ για την Ελλάδα από 21 Αυγούστου

Τέλος στο λεγόμενο waiver (κατ’ εξαίρεση χρηματοδότηση με εγγύηση κρατικά ομόλογα) βάζει η European Central Bank (ECB) από 21 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε, κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο.

Οπως αναφέρεται, δεδομένης της λήξης του προγράμματος διάσωσης, «το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ότι από τις 21 Αυγούστου 2018 θα πρέπει στα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία να εφαρμόζονται τα ενιαία κριτήρια και τα ελάχιστα όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος και ότι τα εν λόγω χρεόγραφα θα υπόκεινται στις ενιαίες περικοπές αποτίμησης που καθορίζονται στην κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/65 της European Central Bank».

Τη συγκεκριμένη κίνηση είχε προαναγγείλει ο επικεφαλής της ECB Mario Draghi, με ορισμένους τραπεζικούς κύκλους να λένε ότι θα υπάρξουν κάποιες μικρές επιδράσεις στο μέτωπο της ρευστότητας, καθώς η ρευστότητα που έχει αντλήσει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα από τους συγκεκριμένους τίλτους ανέρχεται σε 3,5 δισ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ενέχυρα που θα επιστρέψουν στις τράπεζες μπορούν δυνητικά να τοποθετηθούν στην αγορά repos και η ρευστότητα που θα μπορούσε να αντληθεί αναμένεται να είναι μεγαλύτερη καθώς η ECB τους έκανε αποδεκτούς με υψηλό «κούρεμα»…. / IBNA