Στο 4,8% η ανεργία στη Βουλγαρία τον Ιανουάριο του 2019 – Eurostat

Στο 4,8% η ανεργία στη Βουλγαρία τον Ιανουάριο του 2019 – Eurostat

Η ανεργία στη Βουλγαρία τον Ιανουάριο του 2019 ήταν 4,8%, αμετάβλητη από το Δεκέμβριο του 2018 και μειωμένη από το 5,6% τον Ιανουάριο του 2018, ανέφερε η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Μαρτίου, σύμφωνα με εποχικά διορθωμένα στοιχεία.

Ωστόσο, το Δεκέμβριο, το ποσοστό αυτό αφορούσε 158.000 άτομα, ενώ τον Ιανουάριο του 2019 αφορούσε 159.000 άτομα, ανέφερε η Eurostat.

Η ανεργία των νέων στη Βουλγαρία ήταν 11,8% τον Ιανουάριο του 2019, το ίδιο ποσοστό με τον Ιανουάριο του 2018.

Το ποσοστό τον Ιανουάριο του 2019 αφορούσε 18 000 άτομα κάτω των 25 ετών στη Βουλγαρία, ενώ τον Ιανουάριο του 2018, αφορούσε 19 000 άτομα.

Το εποχιακά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας της ευρωζώνης (EA19) ήταν 7,8% τον Ιανουάριο του 2019, σταθερό σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2018 και μειωμένο από το 8,6% τον Ιανουάριο του 2018. Αυτό παραμένει το χαμηλότερο ποσοστό στην ευρωζώνη από τον Οκτώβριο του 2008.

Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ28 ήταν 6,5% τον Ιανουάριο του 2019, από 6,6% το Δεκέμβριο του 2018 και από 7,2% τον Ιανουάριο του 2018. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ28 από την έναρξη της μηνιαίας αναφοράς ανεργίας της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2000 .

Σύμφωνα με την Eurostat, 16,222 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ28, εκ των οποίων 12,848 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Ιανουάριο του 2019.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2018, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 56.000 στην ΕΕ28 και κατά 23.000 στη ζώνη του ευρώ.

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2018, η ανεργία μειώθηκε κατά 1,536 εκατομμύρια στην ΕΕ28 και κατά 1,233 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον Ιανουάριο του 2019 καταγράφηκαν στη Δημοκρατία της Τσεχίας (2,1%) και στη Γερμανία (3,2%).

Η ανεργία ήταν η υψηλότερη στην Ελλάδα (18,5% το Νοέμβριο του 2018), την Ισπανία (14,1%) και την Ιταλία (10,5%).

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε όλες τις χώρες της ΕΕ, εκτός από τη Δανία και τη Μάλτα, όπου παρέμεινε σταθερό.

Τον Ιανουάριο του 2019, 3,375 εκατομμύρια νέοι ήταν άνεργοι στην ΕΕ28, εκ των οποίων 2,383 εκατομμύρια ήταν στη ζώνη του ευρώ.

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2018, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 184 000 στην ΕΕ28 και κατά 141 000 στη ζώνη του ευρώ.

Τον Ιανουάριο του 2019, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 14,9% στην ΕΕ28 και 16,5% στη ζώνη του ευρώ, έναντι 15,8% και 17,7% αντίστοιχα τον Ιανουάριο του 2018.

Τον Ιανουάριο του 2019, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Γερμανία (6,0%), στην Τσεχία (6,1%) και στις Κάτω Χώρες (6,5%), ενώ τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (39,1% τον Νοέμβριο του 2018), Ιταλία (33,0%) και την Ισπανία (32,6%), ανέφερε η Eurostat./IBNA