Στο Μαρακές ο Αλέξης Τσίπρας για το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση.

Στο Μαρακές ο Αλέξης Τσίπρας για το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση.

Στο Μαρακές του Μαρόκου θα ταξιδέψει ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας 10-11 Δεκεμβρίου 2018 για να συμμετάσχει  στη Διακυβερνητική Σύνοδο με θέμα το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ για την Ασφαλή, Ομαλή και Τακτική Μετανάστευση.

Η συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα στη Σύνοδο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΙΒΝΑ, θα δώσει την δυνατότητα στον Έλληνα Πρωθυπουργό να έχει διμερείς επαφές και συναντήσεις, με ηγέτες χωρών που θα βρεθούν στο Μαρακές.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, υπουργοί κι άλλοι υψηλόβαθμοι ηγέτες, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, εκπρόσωποι του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα θα συγκεντρωθούν στο Μαρακές στη Διακυβερνητική Διάσκεψη για να εγκρίνουν επίσημα το πρώτο Παγκόσμιο Σύμφωνο Ασφάλειας, Ομαλής και Τακτικής Μετανάστευσης.

Η Σύνοδος διοργανώνεται από την κυβέρνηση του Μαρόκου, υπό την αιγίδα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ όπως συμφωνήθηκε από τα κράτη-μέλη στη «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες».

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών António Guterres, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης María Fernanda Espinosa Garcés και ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα για τη Διεθνή Μετανάστευση Louise Arbor θα ανοίξει την Σύνοδο. Η κ. Arbor θα είναι επίσης Γενικός Γραμματέας της Διάσκεψης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Συνόδου, θα υπάρξει συζήτηση στην ολομέλεια όπου τα κράτη-μέλη θα επιβεβαιώσουν την πολιτική τους δέσμευση για το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση. Επίσης θα πραγματοποιηθούν δυο διαδραστικοί διάλογοι με θέμα την «προώθηση δράσεων σχετικά με τις δεσμεύσεις του Παγκοσμίου Συμφώνου Ασφάλειας, Ομαλής και Τακτικής Μετανάστευσης, με κύρια ομιλητή την πρώην Αμερικανίδα ΥΠΕΞ Madeleine Albright, ενώ ο δεύτερος διάλογος θα έχει θέμα «Συνεργασίες και καινοτόμες πρωτοβουλίες για τη μελλοντική πορεία».

Δύο διαλογικοί διάλογοι με έναν κύριο ομιλητή και μια ομάδα τριών θα αποτελέσουν έναν δρόμο για την εφαρμογή και τις εταιρικές σχέσεις σε όλα τα επίπεδα με τους ενδιαφερόμενους.

Το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση είναι το αποκορύφωμα συνομιλιών και διαβουλεύσεων άνω των 18 μηνών μεταξύ των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αξιωματούχων, της κοινωνίας των πολιτών και των μεταναστών, σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών Σεπτέμβριος 2016. Είναι η πρώτη παγκόσμια συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για μια κοινή προσέγγιση της διεθνούς μετανάστευσης σε όλες τις διαστάσεις της.

“Είναι μια ευκαιρία να μεγιστοποιήσουμε τη συμβολή που έχουν ήδη κάνει εκατομμύρια μετανάστες στις κοινωνίες μας και να συμφωνήσουμε ένα σύνολο ενεργειών για να διασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός των δικαιωμάτων όλων των μεταναστών”, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας στο προοίμιο της έκθεσής του  “Οργάνωση της Μετανάστευσης για όλους”.

Απώτερος στόχος του Παγκόσμιου Συμφώνου για τη Μετανάστευση είναι η βελτίωση της συνεργασίας και της διαχείρισης των διασυνοριακών μετακινήσεων των ανθρώπων. Το Παγκόσμιο Σύμφωνο καθιστά επίσης σαφές ότι δεν είναι νομικά δεσμευτικό και σέβεται πλήρως την κυριαρχία όλων των κρατών.

Το Παγκόσμιο Σύμφωνο περιλαμβάνει 23 στόχους για τη διαχείριση της μετανάστευσης σε όλα τα επίπεδα – παγκόσμιο, εθνικό και τοπικό. Μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζει θέματα όπως οι δυσμενείς παράγοντες που εμποδίζουν την πρόσβαση των ανθρώπων σε βιώσιμα μέσα διαβίωσης στις χώρες καταγωγής τους, τους κινδύνους και τα τρωτά σημεία που αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά τη διάρκεια διαφόρων σταδίων της μετανάστευσης, τις ανησυχίες των κρατών και των κοινοτήτων, τα οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα και οι συνέπειες της μετανάστευσης ενδέχεται να έχουν σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, καθώς οι κοινότητες υφίστανται δημογραφικές αλλαγές, και προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες για να βοηθήσει τους μετανάστες να προσθέσουν αξία στις κοινωνίες μέσω της ανθρώπινης, οικονομικής και κοινωνικής συμβολής τους στην αειφόρο ανάπτυξη.

Κάθε αντικείμενο αντιπροσωπεύει έναν γενικό στόχο, με το Παγκόσμιο Σύμφωνο να παρέχει έναν κατάλογο των πιθανών δράσεων, τις οποίες μπορούν να αναλάβουν τα κράτη για να αναπτύξουν τις απαντήσεις τους για να βοηθήσουν στην εφαρμογή των μεταναστευτικών τους πολιτικών. Οι ενέργειες αυτές βασίζονται σε διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές και διδάγματα που συγκεντρώθηκαν κατά τη διαδικασία διαβούλευσης πριν από τις διαπραγματεύσεις./ΙΒΝΑ