Στις Βρυξέλλες ο Αλέξης Τσίπρας

Στις Βρυξέλλες ο Αλέξης Τσίπρας

Στις 13 και 14 Δεκεμβρίου ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Βασικά θέματα που θα απασχολήσουν το Συμβούλιο είναι το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ (2021-2027), οι εξελίξεις για το Brexit, το μεταναστευτικό και η μεταρρύθμιση της ευρωζώνης.

Ως προς το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ο Αλέξης Τσίπρας σύμφωνα με πληροφορίες θα τονίσει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να λειτουργεί ως εργαλείο αναδιανομής, προκειμένου να επιτευχτεί η μεγαλύτερη δυνατή σύγκλιση και η μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική συνοχή. Για το λόγο αυτό, η χρηματοδότηση των νέων πολιτικών όπως η έρευνα και η καινοτομία, η αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης δεν θα πρέπει να γίνεται σε βάρος των παραδοσιακών πολιτικών της Ε.Ε., της κοινής αγροτικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής, οι οποίες αποτελούν βασικούς πυλώνες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Προς το σκοπό αυτό, απαιτούνται νέοι ευρωπαϊκοί ίδιοι πόροι, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι πολίτες της Ε.Ε. Τέλος, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να σταθεί στην ανάγκη να επιτευχθεί συμφωνία επί του νέου δημοσιονομικού πλαισίου εντός της θητείας της παρούσας Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ως προς το ζήτημα του Brexit, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει ότι η συμφωνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου  αποτελεί μία πολύ ευαίσθητη ισορροπία και ότι δεν υφίστανται περιθώρια επαναδιαπραγμάτευσης με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ως προς τη μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης, η Ελλάδα υποστηρίζει την ολοκλήρωση της ευρωζώνης με θεσμούς που θα υπόκεινται σε δημοκρατική λογοδοσία ενώ θα στηρίξει τις προτάσεις για ισχυρό προϋπολογισμό της ευρωζώνης με σταθεροποιητική λειτουργία.

Ως προς το μεταναστευτικό, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει την ανάγκη ευρωπαϊκής συλλογικής λύσης απέναντι στην ευρωπαϊκή πρόκληση του μεταναστευτικού/προσφυγικού ζητήματος, στη βάση της συνευθύνης και της αλληλεγγύης. Ο Αλέξης Τσίπρας θα υπογραμμίσει, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι όλες οι προτάσεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση του κοινού συστήματος ασύλου είναι αλληλένδετες και αποτελούν δέσμη μέτρων. Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να βασίζονται στο δίκαιο επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ όλων των κρατών μελών./IBNA