Σταθάκης: Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή του IGB

Σταθάκης: Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή του IGB

«Χαιρετίζουμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία έκρινε ότι ο σχεδιασμός για την κατασκευή και λειτουργία του Διασυνδετήριου Αγωγού Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας – Gas Interconnector Greece-Bulgaria είναι συμβατός με τους κανόνες της Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων», σημείωσε ο Έλληνας υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης με αφορμή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία ο αγωγός φυσικού αερίου IGB θα συμβάλει στην ασφάλεια και στην διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ε.Ε. χωρίς να προκαλεί αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

«Η απόφαση αυτή – πρόσθεσε ο ίδιος- ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη της κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου IGB», μήκους 182 χιλιομέτρων μεταξύ της Ελλάδας (Κομοτηνή) και της Βουλγαρίας (StaraZagora).

Προβάλλοντας την «μεγάλη εικόνα», ο Γιώργος Σταθάκης επεσήμανε την σημασία του εν λόγω έργου σε σχέση με τις υπό υλοποίηση υπόλοιπες υποδομές στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι «ο κάθετος αυτός άξονας διαφοροποιεί τις πηγές τροφοδοσίας και μπορεί να διοχετεύει φυσικό αέριο από τον αγωγό TAP, καθώς και ποσότητες LNG από τους τερματικούς σταθμούς της Ρεβυθούσας και της Αλεξανδρούπολης».

«Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας – ανέφερε τέλος- το οποίο αναδεικνύει την Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Ευρώπης και βασική ενεργειακή πύλη της Γηραιάς Ηπείρου, συμβάλλοντας στην προοπτική ενοποίησης της ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς».

Ο αγωγός IGB είναι σχεδιασμένος για να μεταφέρει 3 δις. κυβικά μέτρα ανά έτος φυσικού αερίου από την Ελλάδα στην Βουλγαρία από το 2021.

Μια ενδεχόμενη μελλοντική φάση του έργου θα μπορούσε να αυξήσει αυτήν τη δυναμικότητα στα 5 δις. κυβικά μέτρα ανά έτος και να επιτρέψει την ικανότητα αντίστροφης ροής από την Βουλγαρία προς την Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στο παρελθόν προβάλει αντιρρήσεις αναφορικά με την ολοκλήρωση ορισμένων έργων ή συμφωνιών καθώς κατά την κρίση της οι όροι των συμφωνιών αυτών έπλητταν τα συμφέροντα χωρών μελών της Ε.Ε. ή της Ε.Ε. στο σύνολο της, καταστρατηγώντας τους κανόνες ανταγωνισμού και της υγιούς λειτουργίας της ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα της ενέργειας.

Στην προκειμένη περίπτωση η Βουλγαρία και η Ελλάδα κοινοποίησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ακόλουθα μέτρα στήριξης της επένδυσης, τα οποία περιλαμβάνουν κρατικούς πόρους κατά την έννοια των κανόνων της Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων.

Ειδικότερα, μία χωρίς όρους κρατική εγγύηση που θα χορηγήσει η Βουλγαρία στην BEH για να καλύψει το δάνειο ύψους 110 εκατ. ευρώ το οποίο θα λάβει η εταιρεία από την ΕΤΕπ. Η εγγύηση αυτή θα χορηγηθεί στην BEH δωρεάν.

Την άμεση χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 39 εκατ. ευρώ από την Βουλγαρία μέσω του βουλγαρικού προγράμματος OPIC.

Ένα πάγιο καθεστώς φορολογίας εταιρειών στο οποίο θα υπάγεται η ICGB AD διάρκειας 25 χρόνων από την έναρξη των εμπορικών δραστηριοτήτων και το οποίο θα διέπεται από διακυβερνητική συμφωνία μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ελλάδας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε αυτά τα μέτρα στήριξης σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της Ε.Ε. και ιδίως τις κατευθυντήριες γραμμές του 2014 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια./IBNA