«Πλώρη» για στήριξη των ΑΠΕ βάζει η Σερβία

«Πλώρη» για στήριξη των ΑΠΕ βάζει η Σερβία

Έμφαση στον ανταγωνισμό προκειμένου να ενισχυθεί ο κλάδος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προτίθεται να δώσει η Σερβία το επόμενο διάστημα, ανοίγοντας τον δρόμο με τον τρόπο αυτό σε νέες επενδύσεις και ανάπτυξη των κλάδου ιδιαίτερα των φωτοβολταϊκών.

Όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα του περιοδικού PV Magazine, με αφορμή την αλλαγή στα τέλη του τρέχοντος έτους του τρόπου πληρωμής των ΑΠΕ, η οποία γίνεται επί της παρούσης με βάση το σύστημα της λεγόμενης «ταρίφας» (feed-in tariff), το Βελιγράδι καλείται να υιοθετήσει νέους μηχανισμούς στήριξης των ΑΠΕ της μορφής των feed-in premium και των δημοπρασιών.

Παράλληλα, θα χρειαστεί να προχωρήσει στα απαραίτητα βήματα προκειμένου οι υπάρχουσες αγκυλώσεις όσον αφορά στην νομοθεσία που διέπει τις ΑΠΕ να ξεπεραστούν, με στόχο την προσέλκυση νέων «φρέσκων» κεφαλαίων που θα οδηγήσουν σε νέες μεγαλύτερης κλίμακας επενδύσεις.

Ο μηχανισμός σταθερών ταριφών – όπως σημειώνεται- που εφαρμόστηκε το 2009 λήγει τον Δεκέμβρη του 2018 και η Σερβία σκοπεύει να τον αντικαταστήσει με στόχο την μετάβαση σε ένα νέο καθεστώς στήριξης των ΑΠΕ.

Με βάση το υπάρχον σύστημα, οι τιμές για ένα οικιακό φωτοβολταϊκό σύστημα διαμορφώνονται στα 0.124 με 0.146 ευρώ/kWh ανάλογα με την ισχύ του συστήματος, ενώ τα επί του εδάφους συστήματα τιμολογούνται με 0.09 ευρώ/kWh βάσει δωδεκαετούς σύμβασης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ εξακολουθεί να είναι ακριβότερη από την συμβατική στην Σερβία, σύμφωνα με τον Milos Banjac, στέλεχος του υπουργείου Ενέργειας της χώρας, ο οποίος μιλώντας σε συνέδριο για την ενεργειακή απόδοση στο Βελιγράδι τόνισε, ωστόσο, ότι είναι αδύνατον να καλυφθούν όλες οι ενεργειακές ανάγκες της χώρας μόνο από ΑΠΕ, για τον λόγο αυτό η Σερβία δεν θα μπορέσει να εγκαταλείψει τον άνθρακα, ως κύρια πηγή ηλεκτροπαραγωγής.

Σε κάθε περίπτωση όμως η Σερβία, μέσω της δέσμευσης της στην Ενεργειακή Κοινότητα, φαίνεται πως κινείται προς την κατεύθυνση που έχει ορίσει η Ε.Ε. για περαιτέρω συμμετοχή των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Η στρατηγική στον τομέα της ενέργειας που έχει θέσει η κυβέρνηση της Σερβίας προβλέπει ότι η εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών θα αυξηθεί σε 10 MW έως το 2020, σε 100 MW έως το 2025 και σε 200 MW έως το 2030.

Παράλληλα όμως προβλέπεται η κατασκευή μίας νέας λιγνιτικής μονάδας δυναμικότητας έως 700 MW έως το 2025.

Ταυτόχρονα, η Σερβία θα πρέπει να αναθεωρήσει το ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο που καλύπτει τους «μικρούς» παραγωγούς, να θεσπίσει νέες ανοικτές διαγωνιστικές διαδικασίες, να προχωρήσει σε δημοπρασίες και να δημιουργήσει έναν ανεξάρτητο φορέα-ρυθμιστή της λειτουργίας των ΑΠΕ.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Ενεργειακή Κοινότητα έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την διεξαγωγή διαγωνισμών για την εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας έργων ΑΠΕ στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Το Μαυροβούνιο έχει ήδη δρομολογήσει τον πρώτο διαγωνισμό για φωτοβολταϊκά συστήματα μεγάλης κλίμακας, άνω των 200 MW…. / IBNA