ΠΓΔΜ: Την άλλη εβδομάδα στην Βουλή τα σχέδια τροπολογιών του Συντάγματος

ΠΓΔΜ: Την άλλη εβδομάδα στην Βουλή τα σχέδια τροπολογιών του Συντάγματος

Στα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται η κυβέρνηση της пΓΔ της Μακεδονίας να υποβάλει στη Βουλή τα σχέδια τροπολογιών του Συντάγματος, μετά και την έγκριση της πρότασης της κυβέρνησης του Zoran Zaev για την έναρξη της διαδικασίας αλλαγής του Συντάγματος, από το Κοινοβούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Οκτωβρίου το Κοινοβούλιο της пΓΔ της Μακεδονίας αποφάσισε με πλειοψηφία δύο τρίτων την έναρξη διαδικασίας τροποποίησης του Συντάγματος της χώρας, στη βάση της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Αμέσως μετά την ψηφοφορία, το Κοινοβούλιο ανέθεσε στην κυβέρνηση της χώρας  να συντάξει σχέδια τροπολογιών και να τα υποβάλλει εντός 15 ημερών προκειμένου η διαδικασία τροποποίησης του Συντάγματος να περάσει στο επόμενο στάδιο.

Τα σχέδια αυτά των τροπολογιών του Συντάγματος θα συζητηθούν αρχικά στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και εν συνεχεία στην Ολομέλεια του σώματος. Θα ακολουθήσει ψηφοφορία για κάθε σχέδιο τροπολογίας χωριστά, κατά την οποία απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία (61 βουλευτές στους 120), την οποία η κυβέρνηση του Zoran Zaev διαθέτει άνετα.

Στη συνέχεια, τα εν λόγω προσχέδια, εφόσον εγκριθούν από την Ολομέλεια, τίθενται σε δημόσια διαβούλευση.

Ακολούθως η κυβέρνηση αναλαμβάνει να συντάξει τα τελικά κείμενα των τροπολογιών, τα οποία θα υποβάλλει προς συζήτηση στις αρμόδιες Επιτροπές και στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με ψηφοφορία για κάθε τροπολογία χωριστά, για την οποία απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία δύο τρίτων (80 βουλευτές στους 120).

Η όλη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος της πΓΔ της Μακεδονίας  υπολογίζεται να διαρκέσει μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου.