ΠΓΔΜ: Αύξηση 3% του ΑΕΠ το γ΄τρίμηνο του έτους

ΠΓΔΜ: Αύξηση 3% του ΑΕΠ το γ΄τρίμηνο του έτους

Το ΑΕΠ της πΓΔ της Μακεδονίας αυξήθηκε κατά 3% το τρίτο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με τα εκτιμώμενα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας.

Η τελική κατανάλωση των νοικοκυριών και μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά αυξήθηκε ονομαστικά κατά 5% το τρίτο τρίμηνο του 2015, ενώ η συνεισφορά της στη διαμόρφωση του ΑΕΠ ανήλθε στο 62,5%.

Την ίδια περίοδο, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σημείωσαν αύξηση (ονομαστική) κατά 16,4,%, ενώ οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 12,6%.

Παρά την αύξηση αυτή του ΑΕΠ, ένας από τους βασικούς πυλώνες για την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, ο κατασκευαστικός, υποχώρησε κατά 2,6% το τρίτο τρίμηνο.

Η κυβέρνηση της πΓΔ της Μακεδονίας εμφανίστηκε ικανοποιημένη από την αύξηση που σημείωσε το ΑΕΠ το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2018.

Το πρώτο τρίμηνο του 2018 το ΑΕΠ της ΠΓΔΜ αυξήθηκε κατά 0,1%, ενώ το δεύτερο τρίμηνο κατά 3,1%.

Πρόσφατα, η κυβέρνηση της χώρας αναθεώρησε επί τα χείρω την πρόβλεψή της για την αύξηση του ΑΕΠ το 2018. Η αρχική πρόβλεψη της κυβέρνησης ήταν ότι το ΑΕΠ θα σημείωνε αύξηση της τάξης του 3,2% το 2018, όμως αυτή αναθεωρήθηκε, πριν από λίγο καιρό, στο 2,8%.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, η οικονομία της πΓΔ της Μακεδονίας θα έχει το 2018 την μικρότερη ανάπτυξη, σε σχέση με την ανάπτυξη των οικονομιών όλων των άλλων γειτονικών χωρών.  /IBNA