Ξεκινά στη Θεσσαλονίκη η 4η Υπουργική Συνάντηση Ελλάδας, Βουλγαρίας, πΓΔ της Μακεδονίας και Αλβανίας

Ξεκινά στη Θεσσαλονίκη η 4η Υπουργική Συνάντηση Ελλάδας, Βουλγαρίας, πΓΔ της Μακεδονίας και Αλβανίας

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος,  θα υποδεχθεί στις 22-23 Νοεμβρίου στην Θεσσαλονίκη, τους Υπουργούς Εξωτερικών της Βουλγαρίας και της πΓΔΜ, Ekaterina Zaharieva και Nikola Dimitrov, καθώς και την Υφυπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας, Artemis Dralo, στο πλαίσιο της 4ης κατά σειρά Υπουργικής συνάντησης των τεσσάρων όμορων χωρών της Βαλκανικής για την διασυνοριακή συνεργασία. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν επίσης οι Υπουργοί Οικονομίας και Ανάπτυξης, από την ελληνική πλευρά ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιος Πιτσιόρλας και οι ομόλογοί του.

H Υπουργική συνάντηση της Θεσσαλονίκης για την διασυνοριακή συνεργασία αποτελεί μια πρωτοβουλία του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική μορφοποιήσεων διεθνούς συνεργασίας που έχει ξεδιπλώσει τα τελευταία χρόνια η ελληνική διπλωματία. Πρόκειται για ένα από τα τρία σχήματα συνεργασίας στην περιοχή των Βαλκανίων, παράλληλα με την Τετραμερή των βαλκανικών κρατών της ΕΕ (Ελλάδα, Κροατία, Ρουμανία και Βουλγαρία) και την Τριμερή μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Η 4η αυτή συνάντηση, σε σύντομο μάλιστα χρονικό διάστημα από την 3η (3-4 Μαΐου 2018), αναδεικνύει την δυναμική του εν λόγω σχήματος συνεργασίας -το οποίο έχει πλέον εδραιωθεί- αλλά και το ισχυρό ενδιαφέρον των συμμετεχόντων.

Μέσα σε ένα πλαίσιο συναντίληψης για το κοινό μέλλον της περιοχής, η 4η Υπουργική συνάντηση θα εξετάσει, σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή, σε συνάρτηση και με τις ενταξιακές προοπτικές των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Ξεχωριστή θέση θα έχει η οικονομική περιφερειακή συνεργασία, η ανάπτυξη και η οικονομική ολοκλήρωση των Βαλκανίων, καθώς έχει ήδη δρομολογηθεί στην περιοχή μια δυναμική επίλυσης προβλημάτων σε συνέχεια της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η δυναμική αυτή επιτρέπει πλέον την «κεφαλαιοποίησή» της, μέσα από τη σταδιακή ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των βαλκανικών χωρών σε σειρά άλλων τομέων.

Ειδικότερα, οι Υπουργοί Οικονομίας και Ανάπτυξης των τεσσάρων χωρών θα διερευνήσουν δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της προόδου που έχει ήδη συντελεστεί στους τομείς της ενεργειακής συνδεσιμότητας των οικονομιών της περιοχής, μέσω βελτίωσης των υποδομών και αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας. Η προώθηση εξάλλου της εξωστρέφειας και της διασυνδεσιμότητας των Βαλκανίων βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας της διαβαλκανικής συνεργασίας.

Η συνάντηση φιλοδοξεί, λοιπόν, να δώσει το έναυσμα για τη στενότερη οικονομική συνεργασία των συμμετεχόντων κρατών, με στόχο την οικονομική ανάπτυξη μέσα από κοινές δράσεις με προστιθέμενη αξία για το σύνολο της περιοχής. Η δημιουργία ενός ευρύτερου χώρου οικονομικής συνεργασίας θα αποτελέσει εξάλλου ισχυρό προωθητικό παράγοντα και για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, μέσω της ενισχυμένης αυτής συνεργασίας, η Ελλάδα καθίσταται πύλη εισόδου επενδύσεων από τη Δύση προς τις βαλκανικές χώρες, με αντίστοιχα οφέλη για την ελληνική οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι κρίσιμος, καθώς τώρα που η χώρα κάνει τα πρώτα της βήματα προς την ανάκαμψη, η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και διπλωματίας είναι ίσως σημαντικότερη από ποτέ. Με γνώμονα μια εξωτερική πολιτική που θα αξιοποιεί τις δυνατότητες που ανοίγονται στην περιοχή, η Ελλάδα εδραιώνεται πλέον ως μια χώρα συνώνυμο της σταθερότητας και της οικονομικής ευημερίας, αλλά και ως πυλώνας συνεργασίας και συνανάπτυξης στην περιοχή. Σε αυτή οι βάση, οι συμμετέχοντες Υπουργοί θα διερευνήσουν το σύνολο των  προοπτικών, ώστε η συνεργασία των τεσσάρων χωρών να μετουσιωθεί σε απτά οικονομικά οφέλη για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Τέλος, φιλοδοξία της συνάντησης είναι να προωθήσει ακόμα περισσότερο τη θετική ατζέντα συνεργασίας που έχει ήδη διαμορφωθεί μεταξύ των συμμετεχόντων και να ενισχύσει την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων που υπερβαίνουν τα σύνορα της κάθε μίας χώρας, όπως είναι συνεργασία στους τομείς της δικαιοσύνης και ασφάλειας, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και η πολιτική προστασία. Προς την ίδια κατεύθυνση, οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν ακόμη ζητήματα ασφαλείας που προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη αστάθεια στη Μέση Ανατολή -με επίκεντρο τον πόλεμο στην Συρία- επιδιώκοντας την προώθηση πολιτικών πρόληψης για ζητήματα όπως η μετανάστευση και η καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας./ΙΒΝΑ