Ξεκίνησε και πρακτικά η μείωση του ελληνικού χρέους

Ξεκίνησε και πρακτικά η μείωση του ελληνικού χρέους

Ξεκίνησε η μείωση του δημοσίου χρέους, ως αποτέλεσμα και της συμφωνίας της κυβέρνησης με τους θεσμούς, η οποία επιτεύχθηκε το περασμένο καλοκαίρι. Το δημόσιο χρέος  του 2019 προβλέπεται στα 323,5 δισ. ευρώ ή 167,8% του ΑΕΠ, 12,6 ποσοστιαίες μονάδες κάτω του 2018. Για φέτος, εκτιμάται στα 335 δισ. ευρώ ή 180,4% του ΑΕΠ, έναντι 317,41 δισ. ευρώ ή 176,1% του ΑΕΠ το 2017. Η φετινή αύξηση οφείλεται στη δημιουργία ταμειακών διαθεσίμων ασφαλείας (cash buffer), εκ των οποίων θα γίνει μερική χρήση το 2019. Άλλωστε, σύμφωνα με τον επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ μέχρι το 2060 ο λόγος ελληνικού χρέους προς ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 30%.

Καλυμμένες οι ανάγκες για 2 έτη

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της ελληνικής κυβέρνησης που κατατέθηκε στη Βουλή, λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων υψηλών ταμειακών διαθεσίμων που διατηρεί το Δημόσιο, τα οποία, ακόμα και υπό εξαιρετικά συντηρητικές εκτιμήσεις επαρκούν για να καλύψουν τις μικτές χρηματοδοτικές του ανάγκες τουλάχιστον για τα δύο επόμενα έτη, οι στόχοι της εκδοτικής πολιτικής για το 2019 αλλά και μετέπειτα θα προσανατολιστούν σε ομολογιακές εκδόσεις με υψηλή ρευστότητα και όγκο, στη διατήρηση μίας αντιπροσωπευτικής καμπύλης αποδόσεων ελληνικών κρατικών χρεογράφων αναφοράς, καθώς επίσης και στη συνεχή και αδιάλειπτη παρουσία του Δημοσίου στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, ως εκδότη κρατικών χρεογράφων, παρέχοντας παράλληλα την αναγκαία διαφάνεια και προβλεψιμότητα στην επενδυτική κοινότητα.

Τυπική έγκριση από ESM

Την ίδια ώρα, την εφαρμογή του πακέτου των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους για την Ελλάδα ενέκρινε σήμερα τo Συμβούλιο Διοικητών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), σύμφωνα με ανακοίνωση του Ταμείου. Πρόκειται για τα μέτρα που είχαν εγκρίνει οι υπουργοί οικονομικών της ευρωζώνης στο Eurogroup στις 22 Ιουνίου 2018.

Τα μέτρα

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέτρα αυτά αφορούν:

α) τον μηχανισμό για την υπό όρους κατάργηση της επιτάχυνσης (step up) των επιτοκιακών περιθωρίων που σχετίζεται με τα δάνεια του δεύτερου ελληνικού προγράμματος από το 2018 και μετά,

β) την περαιτέρω επέκταση της περιοδου χάριτος για τους τόκους και τις αποσβέσεις κατά 10 έτη σε ό,τι αφορά τα δάνεια του EFSF ύψους 96,4 δισ. ευρώ και

γ) την επιμήκυνση της μέσης διάρκειας λήξης των προαναφερόμενων δανείων κατά 10 έτη.

Ρέγλινγκ: Μείωση κατά 30% του λόγου χρέους προς ΑΕΠ

«Εκτιμάμε ότι η συνολική δέσμη μεσοπρόθεσμων μέτρων που συμφωνήθηκε από τους υπουργούς τον περασμένο Ιούνιο θα οδηγήσει στη μείωση του λόγου του χρέους της Ελλάδας προς το ΑΕΠ κατά περίπου 30 ποσοστιαίες μονάδες έως το 2060. Επίσης, αναμένουμε ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας θα μειωθούν κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες στον ίδιο χρονικό ορίζοντα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και επικεφαλής του EFSF Κλάους Ρέγκλινγκ./IBNA