Νέο φορέα για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας

Νέο φορέα για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας

Σε πλήρη αναδιοργάνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας με την ίδρυση της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών.

Ο νέος φορέας είναι βασισμένος στα ευρωπαϊκά και αμερικανικά πρότυπα και θα αποτελεί αυτοτελή δημόσια Υπηρεσία που θα υπόκειται ιεραρχικά στο Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα.

Επικεφαλής της νέας Εθνικής Υπηρεσίας τοποθετείται Διοικητής, ο οποίος αποτελεί πρόσωπο εγνωσμένης εμπειρίας και επιχειρησιακής ικανότητας, καθώς και επιστημονικής επάρκειας. Η επιλογή του επικεφαλής θα οργανωθεί υπό την επίβλεψη ανεξάρτητης επιτροπής εμπειρογνωμόνων και θα επικυρώνεται από τη Διάσκεψη Προέδρων της Βουλής.

Σύμφωνα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στη δομή του νέου φορέα θα λειτουργεί μόνιμο και διαρκές Επιστημονικό Συμβούλιο από εκπροσώπους όλων των ερευνητικών επιστημονικών ιδρυμάτων και δομών της χώρας που εμπλέκονται στον τομέα των φυσικών καταστροφών.

Επίσης πέρα από το Επιστημονικό Συμβούλιο θα λειτουργεί μόνιμο και διαρκές Επιτελείο Διοίκησης που θα στελεχώνεται από στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, των Ενόπλων Δυνάμεων και βασικών ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας.

Το Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών θα λειτουργεί ως οδηγός προς όλους για τη διαχείριση έκτακτων αναγκών ενώ θα υπάρχει ενσωμάτωση του εθελοντισμού ως οργανωμένης επιχειρησιακής δύναμης, που υπακούει σε κανόνες και λειτουργική βοήθεια.

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, έχει ήδη διασφαλίσει την πλήρη χρηματοδοτική κάλυψη του  προγράμματος ριζικής αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης της ικανότητας της χώρας να θωρακιστεί από μελλοντικές φυσικές καταστροφές.

Οι δεσμευμένοι πόροι από την ΕΤΕπ, το ΕΣΠΑ και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα φτάσουν συνολικά τα 500 εκατομμύρια ευρώ, επισήμανε ο Αλέξης Τσίπρας./ΙΒΝΑ