Νέο κοινωνικό μέρισμα 710 εκατ. στην Ελλάδα

Νέο κοινωνικό μέρισμα 710 εκατ. στην Ελλάδα

Τον δρόμο για απόδοση κοινωνικού μερίσματος που μπορεί να υπερβαίνει ακόμα και τα 710 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έχουν μπει στην άκρη με βάση τα σημερινά δεδομένα, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε πριν λίγο στην ελληνική  Βουλή. Η τροπολογία ορίζει ότι το καταβαλλόμενο ποσό μπορεί να αυξηθεί, εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες κατά τον χρόνο έκδοσης της κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί πως η φετινή είναι η Τρίτη χρονιά που η παρούσα ελληνική κυβέρνηση προχωρά σε μια τέτοια κίνηση.

Μέσω της απόφασης αυτής, θα ορίζονται τα κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας, διαμονής ή άλλα για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, οι κατηγορίες των δικαιούχων, η βάση, ο τρόπος υπολογισμού και το ακριβές ποσό του διανεμόμενου κοινωνικού μερίσματος ανά κατηγορία δικαιούχων, οι προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.

Πρακτικά, η τροπολογία ανοίγει τον δρόμο για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, χωρίς να ρίχνει φως στα κριτήρια και στους δικαιούχους, που θα πρέπει να περιμένουν τη σχετική υπουργική απόφαση./IBNA